กปภ. ส่งความห่วงใย มอบน้ำดื่มบรรจุขวด แก่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่จุดบริการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกบริการประชาชน

 

 

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน มีแนวโน้มของผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ในการนี้รัฐบาลได้มีนโยบายให้ประชากรทุกคนที่อาศัยในประเทศไทย (ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ) ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยตั้งเป้าหมายครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากร ภายในปี 2564 ทั้งนี้ กปภ. มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และสิ่งของจำเป็น เพื่อเป็นการสนับสนุนความพร้อมของการดำเนินงานภายในจุดบริการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ โดยส่งมอบความห่วงใยและเป็นกำลังใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ บุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนัก ๆ พักผ่อนให้เพียงพอ หากเจ็บป่วย มีไข้ ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1 - 2 สัปดาห์ ดื่มน้ำเปล่าเยอะ ๆ งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารให้เรียบร้อย สิ่งสำคัญคือ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 D-M-H-T-T “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ”

 

 

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังลูกค้า บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมเสียสละปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ กปภ. พร้อมบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง และหากหน่วยงานในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือ PWA Contact Center 1662

 

 

 

กองสื่อสารองค์กร

การประปาส่วนภูมิภาค

0 2 551 8102

การประปาส่วนภูมิภาค-(กปภ.) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์-กปภ. จุดบริการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เพื่ออำนวยความสะดวกบริการประชาชน นายสมบูรณ์-สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ส่งมอบความห่วงใยและเป็นกำลังใจแก่ประชาชน อยู่ห่างไว้-ใส่แมสกัน-หมั่นล้างมือ-ตรวจวัดอุณหภูมิ-ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ พร้อมบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ-สะอาด-ปลอดภัย-ได้มาตรฐาน การประปาส่วนภูมิภาค-(กปภ.) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์-กปภ. จุดบริการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เพื่ออำนวยความสะดวกบริการประชาชน นายสมบูรณ์-สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ส่งมอบความห่วงใยและเป็นกำลังใจแก่ประชาชน อยู่ห่างไว้-ใส่แมสกัน-หมั่นล้างมือ-ตรวจวัดอุณหภูมิ-ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ พร้อมบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ-สะอาด-ปลอดภัย-ได้มาตรฐาน การประปาส่วนภูมิภาค-(กปภ.) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์-กปภ. จุดบริการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เพื่ออำนวยความสะดวกบริการประชาชน นายสมบูรณ์-สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ส่งมอบความห่วงใยและเป็นกำลังใจแก่ประชาชน อยู่ห่างไว้-ใส่แมสกัน-หมั่นล้างมือ-ตรวจวัดอุณหภูมิ-ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ พร้อมบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ-สะอาด-ปลอดภัย-ได้มาตรฐาน การประปาส่วนภูมิภาค-(กปภ.) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์-กปภ. จุดบริการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เพื่ออำนวยความสะดวกบริการประชาชน นายสมบูรณ์-สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ส่งมอบความห่วงใยและเป็นกำลังใจแก่ประชาชน อยู่ห่างไว้-ใส่แมสกัน-หมั่นล้างมือ-ตรวจวัดอุณหภูมิ-ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ พร้อมบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ-สะอาด-ปลอดภัย-ได้มาตรฐาน