เปิดผลโพล!ผู้ปกครองคิดอย่างไร กับเปิดเทอมใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19


เพิ่มเพื่อน    

12 มิ.ย.64  - กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ผู้ปกครองคิดอย่างไร กับเปิดเทอมใหม่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของCOVID-19” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษา จำนวน 1,043 คน พบว่า

รูปแบบการเรียนการสอนของบุตร-หลาน ในเทอมใหม่นี้นั้น ผู้ปกครองร้อยละ 26.0 ระบุว่า เรียนออนไลน์ที่บ้าน 100% รองลงมาร้อยละ 18.4 ระบุว่าไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติ และร้อยละ 11.3 ระบุว่าเรียนออนไลน์ ผสมผสานกับใบงาน โดยร้อยละ 30.1 ระบุว่ายังไม่แน่ใจ เพราะโรงเรียนยังไม่ได้แจ้ง

เมื่อถามว่า “อยากให้บุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือไม่” พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 71.1 ระบุว่าไม่อยากให้ไป ขณะที่ร้อยละ 28.9 ระบุว่าอยากให้ไป

ทั้งนี้เรื่องที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวลกับการที่บุตรหลานต้องไปเรียนที่โรงเรียนในช่วงนี้คือ กลัวเด็กคนอื่นๆ ติดเชื้อจากคนในครอบครัวแล้วมาแพร่ในโรงเรียน ร้อยละ 88.6 รองลงมาคือ บุตรหลานยังเล็กอยู่ ไม่สามารถดูแลและป้องกันตัวเองได้เหมือนเด็กโต ร้อยละ 49.1 และครู อาจารย์ ยังฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ร้อยละ 45.4

ส่วนเรื่องที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวลกับการที่บุตรหลานต้องเรียนออนไลน์/เรียนตามใบงานที่บ้านในช่วงนี้คือ คุณภาพการเรียนไม่ดี ได้ความรู้ไม่เต็มที่เท่าที่โรงเรียน ร้อยละ 81.2 รองลงมาคือ เด็กไม่มีสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะชั้น อนุบาล-ประถม ร้อยละ 66.4 และไม่มีเวลาดู บุตร-หลาน ช่วงเรียนออนไลน์/เรียนที่บ้าน ร้อยละ 36.2

สำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลานในสถานการณ์เช่นนี้ คือ เลื่อนการเปิดเทอมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ ให้ผู้ปกครองเลือกได้ว่าจะเรียนออนไลน์หรือให้ไปโรงเรียน ร้อยละ 26.3 และถ่ายทอดสดการสอนออนไลน์ให้เรียนไปพร้อมกับเพื่อนที่ไปโรงเรียน ร้อยละ 17.9


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"