บอร์ด ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา หารือ "ตรีนุช" จี้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม 


เพิ่มเพื่อน    


16มิ.ย.64-นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้ประชุมร่วมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้รายงานความก้าวหน้างานการศึกษาด้านต่างๆ ว่า มีการดำเนินการเรื่องใดไปแล้วบ้าง รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นจาก ศธ.และนางสาวตรีนุช ในฐานะที่รับตำแหน่ง รมว.ศธ.คนใหม่ ว่า จะมีแผนการศึกษาใดที่จะทำเชื่อมโยงกับแผนปฎิรูปประเทศได้บ้าง ซึ่งเท่าที่เห็น 7 นโยบายเร่งด่วนของนางสาวตรีนุช ถือว่าดำเนินการได้ครอบคลุมทุกมิติการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ ข้อมูลบิ๊กดาต้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยนโยบายดังกล่าว ถือว่าเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

นายวรากรณ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ที่ประชุมจะเร่งรัดให้การดำเนินงานเกิดผลด้านการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ 2565 โดย ศธ. จะรับไปดูว่ามีเรื่องเร่งด่วนใดบ้างที่จะขับเคลื่อนให้ทันในปีงบประมาณดังกล่าว เช่น การจัดทำฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าของ ศธ.ในการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อให้เกิดการดูแลเด็กอย่างทั่วถึง และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นต้น ทั้งนี้รมว.ศธ. จะนำข้อมูลที่ได้หารือร่วมกับกรรมการปฏิรูประเทศเหล่านี้  ไปประสานงานกับสำนักงานปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) ของ ศธ. เพื่อให้การปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการศึกษาในอนาคตด้วย
 


พี่ "หมอเดชา" ของผม.... "นาวาโทเดชา สุขารมณ์" ท่านจากไปโดยสงบเสียแล้ว เห็นข่าวใจหายแวบ! เพราะท่านคือ "พี่หมอที่เคารพ" ของผมมายาวนานไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ทั้งข้าว น้ำ รอยยิ้ม และรักที่มีให้ ฝังใจจำตลอด

"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว