“ตรีนุช” ตรวจสอบ รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงฯ พบเป็นข้อมูลเก่า ใหม่คืนเงินเรียกเก็บให้ผู้ปกครองแล้ว


เพิ่มเพื่อน    


 
 16 มิ.ย.64-   นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่เรื่องการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เช่น ค่าวารสารโรงเรียน ค่าตรวจสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ เป็นต้น ทั้งๆที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ว่า จากการตรวจสอบทราบว่าเอกสารที่มีการนำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลเก่า ซึ่งหลังจากที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมก็ได้ปรับมาตรการและมีการคืนเงินไปหลายรายการแล้ว

ทั้งนี้  ทราบว่าล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่าที่ ร.ต.เริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ได้ปรับมาตรการและการดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง โดยใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 


1. เสริม Virtual Schoo โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2. งดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ และ 3.คืนค่าเสื้อกีฬาสี (เสื้อ TO BE NUMBER ONE ) กรณีนักเรียนและผู้ปกครองไม่มีความประสงค์ต้องการสั่งซื้อไปแล้ว” รมว.ศธ. กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ตนต้องขอขอบคุณและชื่นชม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาต่างๆ ที่เข้าใจและเห็นใจผู้ปกครอง โดยคืนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมที่ไม่ได้จัดให้นักเรียน หรือ ดำเนินการในมาตรการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 


วันนี้…“วันเฉลิมพระชนมพรรษา” ๖๙ พรรษา“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาล ที่ ๑๐ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปีเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"