'หมอวรงค์' ไม่รามือไล่บี้รถไฟทางคู่ ส่อฮั้วประมูลระดับชาติ จี้ 'ศักดิ์สยาม-รฟท.' เคลียร์สังคม


เพิ่มเพื่อน    

17 มิ.ย.64 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom มีเนื้อหาดังนี้ ขอเตือนเรื่องรถไฟทางคู่อีกครั้ง โครงการประมูล รถไฟทางคู่สายเหนือและอีสาน โดยสายเหนือมี 3 สัญญา และสายอีสาน 2 สัญญา ซึ่งแต่ละสัญญานั้น ได้รวมงานก่อสร้างรางรถไฟ และรวมระบบอาณัติสัญญาณเข้าด้วยกัน 

ช่างพอเหมาะคือ มีบริษัทร่วมประมูล 5 บริษัท และใน 5 สัญญานี้ ประมูลในเวลาใกล้เคียงกัน ผลทำให้แต่ละบริษัทถือว่า ได้งานแบ่งกันไป บริษัทละ 1 สัญญา ทำให้ผลการประมูล จากราคากลางรวม 1.28 แสนล้านบาท สายเหนือมีราคาถูกลงแค่ 60 ล้านบาท คิดเป็น 0.08% และสายอีสานถูกลง 47 ล้านบาท คิดเป็น 0.08% ช่างบังเอิญจริงๆ 

ล่าสุดผมได้ข้อมูลมาว่า รถไฟทางคู่สายเหนือก่อนหน้านั้น ในสมัยคสช. ที่มีซูเปอร์บอร์ด(คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ) ได้มีมติการแบ่งสัญญาการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือเป็น 7 สัญญา คือซอยงานก่อสร้างรางรถไฟเป็น 6 สัญญา และแยกระบบอาณัติสัญญาณออก 1 สัญญา เพื่อให้เกิดการแข่งขัน 

หลังจากที่มีรัฐบาลชุดใหม่ มีนายกคนเดิม แต่มีนายศักดิ์สยามมาเป็นรัฐมนตรีคมนาคม ได้มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพื่อยกเลิกประกาศคสช. คำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ไม่จำเป็น มีผลให้คณะกรรมการซูเปอร์บอร์ดต้องสิ้นสุดลง 

ทางรฟท.จึงถือโอกาสทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา ลงนามวันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อศึกษาทบทวนการแบ่งสัญญา การก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ จากเดิม 7 สัญญามาเหลือ 3 สัญญา โดยแต่ละสัญญาให้รวมระบบอาณัติสัญญาณเข้าด้วย 

จึงเป็นที่มาของจากเดิม ซอยงานรถไฟทางคู่สายเหนือ 7 สัญญา เพื่อให้มีการแข่งขัน มาเหลือเพียง 3 สัญญา โดยอ้างว่า ถ้าซอย 7 สัญญา งานจะเสร็จช้ากว่า 3 สัญญา 

เมื่อลดสัญญา รถไฟทางคู่สายเหนือเหลือ 3 สัญญา จึงไม่แปลกที่รถไฟทางคู่ สายอีสานจะเหลือเพียง 2 สัญญา รวมทั้งสายเหนือและอีสานจึงเป็น 5 สัญญาตามที่ทราบ และทีโออาร์ที่กำหนด ช่างบังเอิญที่ทำให้มีผู้ร่วมแข่งขันรายใหญ่ที่เข้าได้ 5 ราย ผลการประมูลดังที่ทราบ 

สิ่งที่นายศักดิ์สยามและรฟท. ต้องตอบคำถามคือ ทำไมก่อนหน้านั้น สมัยที่มีซูเปอร์บอร์ด รถไฟทางคู่สายเหนือจึงมีการซอยออกเป็น 7 สัญญา เพื่อให้มีการแข่งขัน แต่เมื่อซูเปอร์บอร์ดต้องสิ้นสุดลง จึงถือโอกาสจ้างที่ปรึกษามาศึกษาและอ้างว่า ถ้าลดเหลือ 3 สัญญางานจะเสร็จเร็วกว่า 

แค่นี้พวกท่านก็เชื่อแล้วหรือ? ในเส้นทางสายเหนือ ที่ 3 สัญญา จะทำงานเสร็จเร็วกว่า 7 สัญญา โดยอ้างเหตุผลข้างๆคูๆ ของบริษัทที่ปรึกษาที่รฟท.จ้าง โดยไม่สนใจ การเปิดโอกาสการแข่งขัน เพื่อประหยัดภาษีประชาชน หรือว่าพวกท่านกำลังเล่นปาหี่ เอาผลจากการจ้างที่ปรึกษา มาตบตาประชาชน เพื่อนำไปสู่การฮั้วประมูลระดับชาติ
 


เห็นมั้ย........ ไอ้ตัวอยู่เบื้องหลัง "ขบวนการสามนิ้ว" ที่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ "ล้มสถาบันกษัตริย์"

ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"