คลายล็อก! ศบค.ปรับโซนพื้นที่สี 4 ระดับ นั่งร้านอาหารได้ถึง 5 ทุ่ม


เพิ่มเพื่อน    

18 มิ.ย.64 -  ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่า ที่ประชุม ศบค.ได้มีการปรับระดับของพื้นที่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยมีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ, พื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และนราธิวาส, พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว และสมุทรสงคราม, พื้นที่เฝ้าระวังสูง 53 จังหวัด 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน บริโภคอาหารในร้านได้ กรณีมีเครื่องปรับอากาศนั่งได้ไม่เกิน 50% เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. แต่ยังงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน ยังปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติไม่เกิน 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนคนและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ปิดสถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬา ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดี โดยให้เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม                

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน บริโภคอาหารในร้านได้ แต่เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. และยังงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน ยังปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติ โดยจำกัดจำนวนคนและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนสถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาเปิดให้บริการได้ทุกประเภทไม่เกิน 21.00 น. และแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 150 คน บริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ แต่ยังงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน ยังปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติ ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด ส่วนสถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาเปิดให้บริการได้ทุกประเภท และแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม               

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน บริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ แต่ยังปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด ส่วนสถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาเปิดให้บริการได้ทุกประเภท และแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 300 คน บริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ แต่ยังปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด ส่วนสถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาเปิดให้บริการได้ทุกประเภท ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 มิ.ย. โดยจะมีข้อกำหนดออกมาในราชกิจจานุเบกษา


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"