ป.ป.ช. ประชุมร่วม​ 'สมเด็จพระมหาวีรวงศ์' หวังใช้กลไกพุทธศาสนาช่วยปราบโกง


เพิ่มเพื่อน    

18 มิ.ย.64 - ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ​ (ป.ป.ช.)​ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พระเทพวชิรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และพระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร และนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ผู้บริหารสำนักงานป.ป.ช. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา ซึ่งคณะทำงานยกร่างคู่มือ แนวทางการสอน การบรรยายและการเทศนา โดยประยุกต์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง)หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education และ(ร่าง)แนวทางการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education

โดยพล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า ทางมหาเถรสมาคม โดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้จัดทำคู่มือคำสอนในทางพุทธศาสนาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต ชื่อหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งเตรียมจัดพิมพ์เป็นคำสอนเพื่อให้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยสงฆ์นำไปเผยแผ่ บรรยายธรรมเพื่อรณรงค์ ให้สังคมได้ตระหนักรู้เรื่องของการละเว้นไม่กระทำการทุจริตเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้นำคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาผลิตเป็นตำราในการไปบรรยายธรรม เผยแพร่สู่พุทธศาสนิกชน ได้รณรงค์เรื่องการป้องกันการทุจริต จะเป็นหนังสือที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย เป็นลักษณะคำบรรยายธรรม


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"