กรธ.บ้อท่า ถูกเพื่อนรุมกินโต๊ะ เสียฟอร์มเจ้าแห่งความถูกต้อง


เพิ่มเพื่อน    

    พลันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าไม่ขัดต่อ รธน.
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทั้ง 21 คน มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ก็มีอัน “หน้าแตก” ทันที ใน 2 ประเด็นที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มหนึ่งส่งคำร้องมาให้พิจารณาศาล รธน.พิจารณา คือ การตัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กับการให้มีคนอำนวยความสะดวกในการกาบัตรให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพเวลาเข้าคูหาเลือกตั้ง และศาล รธน.วินิจฉัยว่าไม่ขัด รธน.
    เหตุที่หมอไม่รับเย็บก็เพราะนายมีชัย และ กรธ.ทักท้วงว่าทั้ง 2 ประเด็นนี้ขัด รธน. โดยที่ สนช.เห็นว่าไม่ขัด ก่อนหน้านี้ 1 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม กรธ.ก็เสียหน้ามาแล้ว เพราะไปยืนยันว่า ในร่าง พ.ร.ป.สรรหา ส.ว. ที่ สนช.แก้ไขเพิ่มเติมนั้นขัด รธน. แต่ศาล รธน.วินิจฉัยชี้ว่าไม่ขัด นั่นคือประเด็นที่เกี่ยวกับวิธีการสมัคร และการแบ่งกลุ่มตามอาชีพเป็น 10 กลุ่ม
    ย้อนกลับไป 9 มีนาคมที่ผ่านมา ศาล รธน.ก็วินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประเด็นคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.ปัจจุบัน แม้เคยดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองพ้นมายังไม่ครบ 10 ปี ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ ป.ป.ช.ได้ต่อไปจนครบวาระ 
กรธ.แย้งว่า สนช.ไปแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.ป.จนเกิดการขัด รธน. และประดิษฐ์คำทางการเมืองว่า “ลูกฆ่าแม่ และกฎหมายลูกทรพี” แต่สุดท้ายศาล รธน.ก็วินิจฉัยว่า ไม่ขัด รธน.
    ภาพลักษณ์ของ กรธ.ถูกลดทอนความน่าเชื่อถือมากขึ้น เมื่อ 2 อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ทางด้านการเมือง ออกมาให้ข่าวเมื่อ 31 พฤษภาคม ตำหนิ กรธ.อย่างรุนแรง คือ นายวันชัย สอนศิริ และนายเสรี สุวรรณภานนท์
    นายวันชัยกล่าวตอนหนึ่งว่า “เราเสียเวลากับเรื่องนี้ 2-3 เดือน ทั้งหมดเกิดขึ้นจากนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.โดยแท้ ทั้งที่ทุกฝ่ายพิจารณากฎหมายอย่างรอบคอบ ผ่านขั้นตอนในและนอกสภาฯ ร่อนตะแกรงกันละเอียดยิบ แต่ประธาน กรธ.ดูเหมือนมีความรู้สึกว่า อะไรไม่ตรงตามที่ กรธ.คิดน่าจะขัดต่อ รธน.ไปหมด ทำตัวเสมือนเป็นเจ้าแห่งความถูกต้องตาม รธน....”
    ขณะที่นายเสรีกล่าวว่า “(กรธ.) ทำให้เสียเวลาไปเปล่าประโยชน์ และกระบวนการเลือกตั้งสะดุดหยุดลง ถูกมองว่ายื้อการเลือกตั้ง จนมีคนออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งวุ่นวายไปหมด...”
เท่านั้นยังไม่พอ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ได้ออกคำแถลงความเห็นกรณีคำวินิจฉัยของศาล รธน. กรณีร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. แสดงความชื่นชมศาล รธน.ที่มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ประเด็นที่ สนช.ยื่นคำร้องนั้นไม่ขัด รธน. พร้อมกับชี้ว่า สนช.ทำงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการตรากฎหมายไม่ให้ขัดต่อ รธน.
    ความเห็นของประธาน สนช.ที่แถลงอย่างเป็นกิจจะลักษณะนั้น กระทบชิ่งไปถึงนายมีชัยและ กรธ.อย่างมิต้องสงสัย บาดแผลบนใบหน้าที่เคยแตกมาก่อนหน้านี้ยิ่งเป็นรอยฉกรรจ์มากขึ้น
นอกจากนี้ในเรื่องของการจัดทำบันทึกเจตนารมณ์ รธน. ต้องถือว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิง โดยนายมีชัยได้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาบันทึกเจตนารมณ์ร่าง รธน.ตั้งแต่ 12 กันยายน 2559 มีนายศุภชัย ยาวะประภาษ เป็นประธาน ประชุมกันมาจนถึงวันที่ 5 มิถุนายนนี้ นับได้ 102 ครั้ง
แต่ภารกิจตามที่คำสั่งระบุว่า “พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขบันทึกเจตนารมณ์ร่าง รธน.ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ตรงตามเจตนารมณ์ในการจัดทำร่าง รธน.ของคณะกรรมการร่าง รธน.”
    จนถึงวันนี้ยังไม่มีผลงานออกมาต่อสาธารณะเลย ในเว็บไซต์ก็ไม่มีรายละเอียดใดๆ ทั้งสิ้น ขณะที่ กรธ.ได้ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการชุดนี้ ไปแล้วคนละ 3 แสนกว่าบาท!.


เรื่องหน้ากากอนามัย ๒๐๐ ล้านชิ้น มีแต่ตัวเลข ไม่มีตัวหน้ากากที่พูดกันมานานนั้น บทจะจบ..... ก็จบดื้อๆ แค่รองนายกฯ วิษณุพูดว่า "ของเก่าไม่ต้องพูดถึง.......

ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"