'ดร.เสรี'วอนหยุดเล่นการเมือง หยุดเฟกนิวส์ เพื่อเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน


เพิ่มเพื่อน    


21 มิ.ย.64-ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเมื่อนายกฯ ประกาศตั้งเป้าหมายเปิดประเทศภายใน 120 เราจะต้องร่วมมือกันทำให้เป้าหมายเป็นจริง ไม่ควรเอาแต่คิดว่าจะทำไม่ได้ แต่ควรถามว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้เป้าหมายเป็นจริง

1. ความเป็นไปได้คือการมีวัคซีนเพียงพอ การจัดสรรวัคซีนมีประสิทธิภาพ และการจัดการฉีดวัคซีนรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประชาชนเต็มใจฉีด

2. มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกได้ครบ 50 ล้านคนถายในตุลาคม

3. จัดการกับ clusters ต่างๆอย่างเข้มงวด ลดจำนวนคนติดเชื้อ

4. เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่เชื้อโควิดทำงานด้วยทัศนคติเป็นบวกด้วยความมั่นใจว่าเราจะทำได้

5. ประชาชนทุกคนมีวินัย ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด อย่าเห็นแก่ตัว อย่าทำตามความต้องการไปทุกเรื่อง ยอมงด ยอมเลื่อน ไม่ทำสิ่งที่เสี่ยง

6. หยุดปล่อยข่าวลวงเรื่องการติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากที่ทำให้ประชาชนตกใจ แล้วเกิดความไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้ตามเป้าหมาย หยุดเล่นการเมือง

7. มีการผ่อนคลายการทำธุรกิจและการทำกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนเห็นว่ามีความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ให้ประชาชนเห็นว่าเรากำลังก้าวใกล้เป้าหมาย

8. ทยอยเปิดจังหวัดท่องเที่ยวเป็น sandbox ตาม Phuket Model เมื่อจังหวัดนั้นได้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนในจังหวัดได้มากพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้แล้ว

9. สร้างภาพลักษณ์ให้ประชาคมโลกเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่ปลอดภัยเมื่อเรามีการติดเชื้อลดลง และประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเกิน 70% ในพื้นที่ sandbox

10. เมื่อเปิดแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. กำหนดอย่างเข้มข้น เคร่งครัด ในการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามา เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อเข้ามา

ช่วยกันนะคะ เชื่อมั่นว่าเราจะต้องทำได้ คิดบวกนะคะ.