ทล.เทงบ 1.39 พันล้าน ขยาย4เลน จ.นครพนมหนุนขนส่งฯ-การค้าขายแดน


เพิ่มเพื่อน    

 

21 มิ.ย.2564 รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่าสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ใช้งบประมาณ 1,392  ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บ้านแพง-อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย-อ.ท่าอุเทน ระยะทาง 30.48 กิโลเมตร (กม.) ในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยในปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 70% คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณ พ.ค. 2565

ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรทางหลวงสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการเดินทาง รองรับความเจริญของชุมชนและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

สำหรับทางหลวงหมายเลข 212 (สายหนองคาย-อุบลราชธานี) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทางหลวงตามความต้องการของท้องถิ่น ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น ทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่าง อ.บ้านแพง-อ.ท่าอุเทน ตอน พ.พะทาย-อ.ท่าอุเทน และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 2032 (ท่าดอกแก้ว-ศรีสงคราม) ไปยังจังหวัดสกลนคร เพื่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเดินทางต่อไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ทั้งนี้กรมทางหลวงจึงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าวขึ้น มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.255+000 และสิ้นสุดที่ กม.284+910 ซึ่งก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร โดยขยายคันทางจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร  ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก (Raise Median) พร้อมปลูกหญ้าบนเกาะกลาง รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต 10 แห่ง จุดกลับรถบนสะพาน 7 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพาน 7 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 26 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"