คลังลุยออกบอนด์ออมทรัพย์ 'ยิ่งออมยิ่งได้' วงเงิน 50,000 ลบ. ก.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    

25 มิ.ย. 64 - นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเริ่มจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นแห่งแรกในวันที่ 5 ก.ค. 2564 และจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย ในวันที่ 12 ก.ค. 2564เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบ และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้นั้น เป็นการทยอยกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (พ.ร.ก.โควิด) วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเงินที่ได้จะนำมาใช้ในแผนงานกระตุ้นการใช้จ่ายตามมาตรการของกระทรวงการคลังที่ได้เร่งดำเนินการไป อาทิ โครงการคนละครึ่ง โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งการระดมทุนในรูปแบบการขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษนี้ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนของประชาชนที่สนใจ โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนก็จะนำกลับไปใช้เพื่อช่วยดูแลประชาชน ถือเป็นช่องทางหนึ่งในการกู้เงินของ สบน. เป็นการกู้จากประชาชน เพื่อประชาชน

นางแพตริเซีย กล่าวอีกว่า ในรอบนี้กระทรวงการคลังได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ลงทุนผ่านวอลเล็ต สบม. ในหลายด้าน เช่น เพิ่มวงเงินจำหน่ายเป็น 10,000 ล้านบาท โดยสามารถซื้อได้สูงสุด 10 ล้านบาท/ราย และจ่ายดอกเบี้ยถี่ขึ้นเป็น 4 ครั้งต่อปี จากเดิม 2 ครั้งต่อปี ทำให้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งได้มีการยกระดับบริการด้านภาษีบนวอลเล็ต สบม. ให้ง่ายและสะดวกกว่าเดิม โดยผู้ลงทุนไม่ต้องยุ่งยากเก็บเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกรอบการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อประกอบการยื่นขอคืนภาษี ณ สิ้นปีอีกต่อไป ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดได้เองจากวอลเล็ต สบม. ซึ่งระบบจะส่งข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้ลงทุนไปยังกรมสรรพากรอัตโนมัติจึงไม่จำเป็นต้องเก็บเอกสารดังกล่าว

ทั้งนี้ การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และธนาคารตัวแทนจำหน่ายตามความสะดวก รายละเอียดเป็นดังนี้ 1. รุ่นยิ่งออมยิ่งได้บนวอลเล็ต สบม. วงเงินจำหน่าย 10,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step-up) เฉลี่ย 1.80% ต่อปี ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป (ผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอมฯ ณ สาขาธนาคารกรุงไทยสำหรับการซื้อครั้งแรก) วงเงินตั้งแต่ 100 บาท - 10 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยเป็น 4 ครั้งต่อปี

โดยจะจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5-23 ก.ค. 2564 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน โอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม.  ผ่านพร้อมเพย์จากทุกธนาคารหรือ ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อเตรียมซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องไปธนาคาร ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการใช้งานวอลเล็ต  สบม. ได้ที่ Call Center โทร. 02-111-1111 หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ส่วน 2. รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ วงเงินจำหน่าย 40,000 ล้านบาท ซึ่งจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งในช่องทางเคาน์เตอร์, อินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้ง และโมบาย แบงก์กิ้ง ของ 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงินขั้นต่ำ 1,000 บาทและซื้อได้ไม่จำกัดวงเงินซื้อ จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี และจำหน่ายพร้อมกันทั้งประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหากเป็นผู้เยาว์ต้องมีบัญชีธนาคารตัวแทนจำหน่ายและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน และจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12-23 ก.ค. 2564

โดยวงเงินและรุ่นอายุที่จำหน่ายดังนี้ 1. ประชาชนทั่วไป วงเงิน 35,000 ล้านบาท จำหน่ายรุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย1.90% ต่อปี  และ2. นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท จำหน่ายรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี

ทั้งนี้ วงเงินรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ที่จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. และธนาคารตัวแทนจำหน่ายไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนจึงสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง และกระทรวงการคลังสามารถปรับเพิ่ม/ลดวงเงินของผู้มีสิทธิซื้อทั้ง 2 กลุ่ม ในรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ที่จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายได้ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ดี กรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้น สบน. ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะต้องมีการปรับขึ้น เพราะที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงไปอยู่ในระดับต่ำมาก แต่การปรับขึ้นคงไม่สูงมากเหมือนในอดีต โดยในส่วนของ สบน. เอง ยืนยันว่าจะมีการบริหารจัดการพอร์ตหนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามเครื่องมือที่มีบนต้นทุนที่เหมาะสม


ผมดูๆ ข่าวช่วงนี้ ทะแม่งๆ ยังไงไม่รู้นะ? เรื่อง ป.ป้อม-ป.ประยุทธ์ นั่นแหละ สื่อบางสำนักตีข่าวเป็นจริง-เป็นจัง โดยจับประเด็นมาจาก ป.ประยุทธ์ หัก ป.ป้อม ปลด "ธรรมนัส-นฤมล" จาก รมช.โดยไม่บอก

๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"