นับถอยหลัง...สู่ Phuket Sandbox ททท.มั่นใจสร้าง “ต้นแบบ” ก่อนขยายผลสู่พื้นที่อื่น


เพิ่มเพื่อน    

          นับถอยหลัง เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน การเปิดประเทศตามมาตรการ Phuket Sandbox ก็จะเริ่มขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างทำงานกันอย่างหนักหน่วงเพื่อเตรียมความพร้อม ด้วยความหวังว่าความสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นจะเป็นการนำร่อง สู่การฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ทำให้สามารถขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ  ได้

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินการในหลายส่วน เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วมีประสบการณ์ที่ดีกลับไป

 

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.

 

          ทั้งนี้ นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การเปิดประเทศตามมาตรการ Phuket Sandbox นี้ เป็นการสร้าง “ต้นแบบ” ของการ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างมีระบบการบริการจัดการที่ดี ทั้งในด้านความมั่นคง ความปลอดภัย โดยเฉพาะ ในด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของผู้ให้บริการในฐานะเจ้าบ้านที่ดี ที่มีความรู้ ทักษะและ กระบวนการในการให้บริการที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ หรืออำนวยความ สะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาให้ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

 

แหลมพรหมเทพ

บานานาบีช

 

          ททท. มั่นใจว่า การเปิด Phuket Sandbox ของประเทศไทยในครั้งนี้ จะเป็นปรากฎการณ์ที่ สาคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลก ที่หลายประเทศจับตามองเพื่อศึกษาและเรียนรู้ เพื่อใช้เป็น แนวทางไปปฏิบัติในประเทศต่าง ๆ อย่างแน่นอน

          สำหรับประเทศไทยนั้น ททท. มีการขยายแนวคิด Sandbox นี้ไปยังแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ สมุย พะงัน เกาะเต่า บุรีรัมย์ ชลบุรี เชียงใหม่ หัวหิน-ชะอา ทั้งจะเร่งพิจารณาแนว ทางการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 นี้ ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว (High-season) ของประเทศไทย

          ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ททท. จะสามารถทำหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้พลิกฟื้นกลับมาประกอบกิจการอย่างภายในสิ้นปีนี้ โดยจะส่งผลให้การขับเคลื่อน ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยกลับมามีสเถียรภาพดังเช่นที่เคยเป็นมา โดยจะใช้ “การท่องเที่ยว” นี้ให้เป็น “เครื่องมือที่ดี” และยังคงสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศไทยด้วย

 

เกาะราชา

จุดชมวิวเขารัง

         

          รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.กล่าวต่อว่า สำหรับในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ มีกาหนดการนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการ Phuket Sandbox  จำนวน 5 เที่ยวบินหลัก ได้แก่ 1. Qatar Airways เส้นทาง โดฮา-ภูเก็ต 2. Israel Airlines เส้นทาง เทเลวีฟ-ภูเก็ต 3. Singapore Airlines เส้นทาง สิงคโปร์-ภูเก็ต 4. Fly Dubai เส้นทาง ดูไบ-ภูเก็ต 5. Etihad Airlines เส้นทาง อบูดาบี-ภูเก็ต

          นักท่องเที่ยวเป้าหมายที่เดินทางมาเป็นกลุ่มแรก สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางระยะยาว (Long-Hual) จะเป็นกลุ่มยุโรปจากประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย รวมถึงกลุ่มตะวันออกกลางอย่าง UAE และการ์ตา และกลุ่มที่สอง ได้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางระยะสั้น (Short-Haul) ได้แก่กลุ่มประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน สำหรับ“ภูเก็ต” นั้น ททท. ได้ผลักดันให้เป็นจุดหมายปลายทาง ท่องเที่ยวยอดนิยม หรือ Preferred Destination ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ภูเก็ตมีชื่อเสียงในเวทีโลกอยู่แล้ว ประกอบกับนักท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 70 เป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์กับการเดินทาง มาท่องเที่ยวประเทศไทยอยู่แล้ว (Repeater)  และต่างยอมรับความสวยงาม ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ หาดทรายชายทะเล อากาศของแหล่งท่องเที่ยวเส้นศูนย์สูตร อาหาร ทะเลและอาหารไทยที่มีเสน่ห์ และสินค้าการท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมที่พัก สปา ร้านค้า ร้านอาหารตลอดทั้ง การเดินทางเข้าถึงที่สะดวกปลอดภัย

 

บรรยากาศบริเวณเมืองเก่าภูเก็ต

         

          ที่สำคัญที่สุดคือ “การบริการของคนไทย” ที่แสดงถึงความเป็น เจ้าบ้านที่ดี ที่มีมาตรฐานการบริการ อันสามารถสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีจนเกิดความประทับใจ ให้นักท่องเที่ยวยังคงระลึกถึงประเทศไทย และยังคงระลึกถึงจังหวัดภูเก็ตตลอดมา

          รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ททท. ได้ปรับเป้าหมายตัวเลขการสร้างรายได้ท่องเที่ยวของไทยในปี 2564 อีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์หลังภาคท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 อย่างชัดเจน ททท. ตั้งเป้าหมายรายได้รวมการท่องเที่ยวจากทั้งตลาดในและต่างประเทศ ปี 2564 ไว้ที่ 8.5 แสนล้านบาท โดยเกิดจาก

          - ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 3-4 ล้านคน สร้างรายได้ที่ 3 แสนล้านบาท

          - ตลาดนักท่องเที่ยวไทย จำนวน 100-120 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 5.5 แสนล้านบาท

 

แหลมสิงห์ ชายหาดขนาดเล็ก เงียบสงบ

 

           โดยที่ ททท. ได้ผลักดันให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  และททท. ยังคงยืนยันเดินหน้าแผนทยอยเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มฉีดวัคซีนครบแล้ว โดยจะผลักดันให้เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่รัฐบาลวางไว้ก่อนหน้านี้ผ่านกิจกรรม โครงการ หรือมาตรการต่าง ๆ ได้แก่

          1. สนับสนุนนโยบายการฉีดวัคซีนในประเทศ โดยเฉพาะแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งบุคลากรและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ Phuket Sandbox สามารถขับเคลื่อนได้ตาม timeline ของ ททท. รวมทั้ง ได้เตรียมความพร้อมในหลายประการ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ

          2. โครงการ Special Tourist VISA (STV) ซึ่งเป็นโครงการที่ ททท. เริ่มผลักดันให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในขณะที่เกิดวิกฤติการณ์ที่ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดย ททท. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น

          3. โครงการ Alternative State Quarantine (ASQ) และ Alternative Local State Quarantine (3. โครงการ Alternative State Quarantine (ASQ) และ Alternative Local State Quarantine (ALSQ) โดยการผลักดันให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักที่มีความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยใช้เป็นที่กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยสามารถสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการได้ โดย ททท. ได้รับความร่วมมือที่ดีจากกระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรงแรมไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

          4. โครงการ Golf Quarantine โดยการผลักดันให้เกิดการพิจารณาการผ่อนปรนพื้นที่กักตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยใช้สนามกอล์ฟและที่พักของสนามเป็นที่กักตัว โดยอนุญาตให้เล่นกอล์ฟได้ตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่รัดกุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

          5. โครงการ Yacht Quarantine โดยการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า จังหวัดภูเก็ต ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) และสมาคม Thai Yachting Business Association (TYBA) ในการกำหนดมาตรการให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและชลบุรีได้โดยการเดินทางด้วยเรือยอช์ต และมีการกักตัวบนเรือเป็นระยะ 14 วัน ก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้

          6. การช่วยสร้างสภาพคล่องด้านการเงินและการพักหนี้ ซึ่ง ททท. ได้ขอความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารพาณิชย์ไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสถาบันการเงินต่าง ๆ อาทิ ธนาคารออมสิน เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการพักชาระหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก่กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมที่ต้องเผชิญผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ยาวนานกว่ากลุ่มธุรกิจอื่น ๆ และมีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าก็ยังคงประสบกับปัญหาด้านการชำระหนี้ เป็นจำนวนมาก

 

 

          ทั้งนี้  เชื่อว่ามาตรการต่างๆ ที่ททท.ดำเนินการไป จะช่วยให้การเปิดประเทศ ตามมาตรการ Phuket Sandbox ประสบความสำเร็จและส่งผลดีกับการท่องเที่ยวของไทยอย่างแน่อน

 

สรณะ รายงาน


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"