ประกวดคำขวัญ'วันภาษาไทย'เปิดให้เยาวชน-ประชาชนร่วมคิด


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

       วันที่ 1 ก.ค.นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานปลัด วธ. กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทยผ่านการประกวดคำขวัญ ซึ่งการประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภทอุดมศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยผู้ชนะการประกวดคำขวัญจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรจาก วธ.

      ​สำหรับหัวข้อการประกวด คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยผลงานจะต้องมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อที่กำหนด มีความคิดสร้างสรรค์ ความงดงามของภาษา ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม มีจำนวนคำไม่เกิน 30 คำ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง https://forms.gle/HY7RJms7Af8Pr6HR9 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2209 3516-17 โดยจะประกาศผลการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3zGyuxt และทางเฟซบุกแฟนเพจ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

 

 

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"