วธ.ออกแนวปฎิบัติ ผู้ถวายพระกฐินพระราชทาน  ต้องฉีดวัคซีน 2เข็ม หรือ 1 เข็ม 14 วัน ได้ทุกยี่ห้อที่อย.รับรอง


เพิ่มเพื่อน    

 


14ค.ค.64 - จากกรณีที่มี สส. ท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ว่า “มหาเถรสมาคม กำหนดมาตรการการเข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทานเข้าใจว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็มไม่น่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีนะครับ อนุญาตเฉพาะคนที่ฉีด AstraZeneca, Pfizer, Moderna หรือ J&J เท่านั้น”

นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม (วธ) เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าวน่าจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริง เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา (ศน.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการได้รับวัคซีนที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติจะหมายความรวมถึงวัคซีนทุกยี่ห้อที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือองค์การอนามัยโลกรับรอง  และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นําข้อปฏิบัติดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เห็นชอบแล้ว

ขณะนี้ ได้มีการแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับวัดต่างๆ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทานสำหรับ ผู้ขอรับพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทานให้ภาคส่วนต่างๆรับทราบแล้ว โดยแนวปฏิบัติมีรายละเอียดต่างๆ อาทิ ผู้เข้าร่วมพิธีต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็ม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน ในวัคซีนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือองค์การอนามัยโลกให้การรับรอง

โฆษกกวธ. กล่าวว่า กรณีการข้ามเขตจังหวัดของผู้ถวายหรือผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน หรือกฐินราษฎร์ สำหรับผู้ถวายหรือผู้เข้าร่วมพิธี ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนยังไม่ครบโดสตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคนิค RT-PCR / Antigen Test Kits พร้อมใบรับรองแพทย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐินในปีนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือกองศาสนพิธี โทร 0 2209 3721-22


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"