จับตาติดโควิดทะลุหมื่น/วัน


เพิ่มเพื่อน    

  ทุบสถิติรายวัน พบผู้ติดเชื้อใหม่  9,326 ราย เสียชีวิตเพิ่มเฉียดร้อย อาการหนักอีกร่วม 3  พันราย 717 คนใส่เครื่องช่วยหายใจ กรุงเทพฯ สาหัสติดเชื้อวันเดียวเกิน 3 พัน ต่างจังหวัดพุ่งขึ้นหมด จับตาติดโควิดทะลุหมื่นต่อวัน

    เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,326 ราย  เป็นการติดเชื้อในประเทศ 9,115 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,567ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 2,548 ราย จากเรือนจำและที่ต้องขัง 192  ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 19 ราย
    ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 326,832 ราย ผู้หายป่วยเพิ่ม 3,841ราย ยอดรวมหายป่วยแล้ว 243,918 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 80,289 ราย อาการหนัก  2,738 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 717 ราย เสียชีวิตเพิ่ม  91 ราย เป็นชาย 47 ราย หญิง 44 ราย อยู่ใน กทม.  51 ราย สมุทรปราการ 9 ราย นนทบุรี 8 ราย ปทุมธานี 5  ราย นครปฐม 4 ราย ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, นราธิวาส จังหวัดละ 2 ราย เพชรบุรี, มหาสารคาม, กำแพงเพชร, สงขลา,  เพชรบูรณ์, ฉะเชิงเทรา, นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดละ 1 ราย
    ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตสะสม 2,625 ราย ขณะที่การฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 9 ก.ค.ฉีดไปได้ 399,908 โดส ทำให้ขณะนี้มียอดฉีดสะสม 12,375,904 โดส ขณะที่สถานการณ์โลกมีผู้ป่วยสะสม 186,838,796 ราย เสียชีวิตสะสม 4,035,175 ราย
    ขณะที่ 10 จังหวัดมีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด ได้แก่  กทม. 3,191 ราย ปทุมธานี 672 ราย สมุทรปราการ  603 ราย สมุทรสาคร 551 ราย ชลบุรี 359 ราย  นนทบุรี 334 ราย สงขลา 225 ราย ลพบุรี 207 ราย  สระบุรี 175 ราย และปัตตานี 173 ราย โดยมีคลัสเตอร์ใหม่ในหลายพื้นที่ คือบริษัทผลิตน้ำประปา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย จ.นครปฐม พบ 2 คลัสเตอร์ คือ ตลาดสมภพ อ.สามพราน 31 ราย  และโรงงานพลาสติก อ.นครชัยศรี พบผู้ป่วยใหม่ 28 ราย  และบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พบผู้ป่วย 10 ราย
    โดย 77 จังหวัดของไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด  โดยภาคกลางสถานการณ์หนักสุด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดคือ กทม. 3,191 ราย ทำสถิติสูงที่สุดเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน และยังมีอีก 7 จังหวัดที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในเลข 3 หลัก ประกอบด้วย ปทุมธานีที่ตัวเลขพุ่งสูงมากขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ตามติดด้วยสมุทรปราการและสมุทรสาคร ซึ่ง  3 จังหวัดนี้ยอดติดเชื้อรายใหม่เกินครึ่งพัน นอกจากนี้ยังมี นนทบุรี, นครปฐม, ลพบุรี และสระบุรี
    รองลงมาคือภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี, สงขลา และยะลา  ยอดติดเชื้อใหม่ตัวเลข 3 หลักเช่นกัน ตามด้วยภาคตะวันออกซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ตัวเลข 3 หลัก 2 จังหวัด คือ  ฉะเชิงเทราและชลบุรี ภาคตะวันตกจังหวัดที่ตัวเลข 3 หลักคือราชบุรี ซึ่งน่าจับตาว่าตัวเลขจะพุ่งขึ้นหลักร้อย
    นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน  603 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ จำนวน 507 ราย อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 215 ราย อำเภอพระประแดง จำนวน 102 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 26 ราย  อำเภอบางพลี จำนวน 127 ราย อำเภอบางบ่อ จำนวน 9  ราย อำเภอบางเสาธง จำนวน 28 ราย โรงพยาบาลเอกชนรับมารักษาต่อในสมุทรปราการ จำนวน 96 ราย เสียชีวิต 9  ราย
สงขลาติดเชื้อใหม่ 225 ราย
    นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกเข้มข้นค้นพบมากขึ้นในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดจากครอบครัวและหน่วยงาน มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 225 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมติดเชื้อสะสม 7,618 ราย และเสียชีวิตสะสม 30 ราย
    มาจากกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 137 ราย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงาน 5 แห่ง 27 ราย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในตลาด อ.เมืองสงขลา และ อ.หาดใหญ่ 20 ราย กลุ่มรอการสอบสวนโรค 13 ราย กลุ่มผู้สัมผัสเชื้อในชุมชน 13  ราย กลุ่มสัมผัสผู้ติดเชื้อจากศูนย์มัรกัส 5 ราย กลุ่มผู้ติดเชื้อจากห้าง/ร้านค้า 4 ราย และอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (สสจ.นครปฐม) รายงานว่า พบผู้ป่วยรายใหม่พุ่งอีก 191 ราย เสียชีวิต 6 ราย จำแนกเป็นในจังหวัด 150  ราย ในเรือนจำ 41 ราย สัญชาติไทย 180 ราย อื่นๆ 11  ราย ในการเฝ้าระวังเชิงรุก 172 ราย การเฝ้าระวังเชิงรับ  19 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 187 ราย
    ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดคงตัวในสัดส่วนเพศชาย:หญิง  เท่ากับ 1:12 รวมสะสมผู้เสียชีวิต 72 ราย เสียชีวิตวันนี้ 6 ราย อัตราป่วยตายซึ่งมีอำเภอที่พบสูงสุดประจำวันนี้ 3  อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม 92 ราย อำเภอสามพราน 44 ราย อำเภอพุทธมณฑล 21 ราย กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40  และ 41-50 ปี ตามลำดับ
    ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่ 81 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,657 ราย รักษาหายแล้ว 466 ราย  เสียชีวิตสะสม 10 ราย
    ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ทุบสถิติ 71  ราย กระจายใน 16 อำเภอ แยกเป็นผู้ติดเชื้อพบในจังหวัด  12 ราย เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง 45 ราย และพบก่อนเข้าสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ (Local  Quarantine) 14 ราย
    แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อ.กระสัง 13 ราย (ในพื้นที่  1 ราย), อ.นาโพธิ์ 9 ราย (ในพื้นที่ 8 ราย), อ.คูเมือง  กับ อ.บ้านกรวด อำเภอละ 8 ราย, อ.ละหานทราย 7 ราย,  อ.เมืองบุรีรัมย์ กับ อ.ลำปลายมาศ อำเภอละ 4 ราย, อ.ประโคนชัย, อ.สตึก และ อ.หนองกี่ อำเภอละ 3 ราย, อ.แคนดง อ.นางรอง และ อ.โนนดินแดง อำเภอละ 2 ราย, อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อ.หนองหงส์ และ อ.ปะคำ อำเภอละ 1  ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 669 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว  260 ราย อยู่ระหว่างรักษา 405 ราย และเสียชีวิตสะสม  4 ราย
ตากเพิ่มอีก 41 ราย
    อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ก็มีประชาชนสนใจลงทะเบียนในระบบ  Buriram IC ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลบริการวัคซีนของจังหวัดบุรีรัมย์ แสดงความจำนงประสงค์รับวัคซีนจำนวน  641,568 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนสะสม 799,225 คน เพื่อให้ครบ 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากร  หรือ 1,106,749 คน โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนจะได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และสติกเกอร์แสดงสถานะของการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
    ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตาก เผยว่า  พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 41 ราย สะสมระลอกใหม่ (1 เม.ย.64-8 ก.ค.64) จำนวน 1,708 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 1,238 ราย รักษาหาย  จำนวน 462 ราย
     คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่า  ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 31 ราย ทำให้ยอดรวมสะสมของการระบาดระลอกใหม่นี้เป็น 4,356  ราย โดยขณะนี้รักษาหายออกจากโรงพยาบาลแล้ว 4,146 ราย และมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 181 ราย  ในจำนวนนี้แบ่งเป็นอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย, อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 16 ราย
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญรายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญว่า มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 20 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึงจำนวน  20 ราย ภูมิลำเนาอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 4 ราย อำเภอชานุมาน 3 ราย อำเภอปทุมราชวงศา 1 ราย อำเภอพนา  3 ราย อำเภอเสนางคนิคม 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 3 ราย  และอำเภอลืออำนาจ 2 ราย
     น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ได้แจ้งผ่านไลน์กลุ่มผู้สื่อข่าวทำเนียบรัฐบาล ว่า สืบเนื่องจากการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ที่ตึกสันติไมตรี เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทำเนียบฯ ได้เปิดให้ผู้สื่อข่าวเข้าฟังและซักถามได้  พบว่ามีช่างภาพสื่อมวลชน 1 รายตรวจพบโควิด-19 จึงขอให้ผู้ใกล้ชิดหรือสัมผัสเสี่ยงไปรับการตรวจและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"