ปชป.บี้รัฐบาลเยียวยาด่วน5เรื่อง ต่อลมหายใจประชาชนสู้โควิด


เพิ่มเพื่อน    


12 ก.ค. 64 - นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการล็อกดาวน์ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในขณะนี้ว่า จากการลงพื้นที่ของอดีต ส.ส. อดีต ส.ก. สาขาพรรค ตัวแทนพรรคใน 10 จังหวัดที่มีการล็อกดาวน์โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างมาก จนทำให้มีการล็อกดาวน์ ต่างได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านจำนวนมากเรียกร้องให้ ศบค. และภาครัฐเร่งเยียวยาอย่างรีบด่วน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ครั้งนี้

จากการประเมินผลกระทบในพื้นที่พบว่าการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง ส่งผลให้มีคนว่างงานทันทีจำนวนมาก จนเกิดปัญหาคนยากจนเฉียบพลันเพิ่มขึ้น และมีโอกาสเป็นผู้ยากจนเรื้อรังในที่สุด

การล็อกดาวน์ครั้งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 2 กลุ่มใหญ่ในสังคม ได้แก่  1. กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มคนไร้บ้าน และ 2. กลุ่มผู้ประกอบการ SME อาชีพอิสระ ธุรกิจบริการ ธุรกิจร้านอาหารภัตตาคาร ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจบริการหลากหลายประเภท

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มต่างๆ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรีบดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ดังนี้

1. ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว รอบด้านและเพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจสังคม กลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มคนทำงานทุกประเภท

2. ภาครัฐควรจัดให้มีการจ้างงานระยะสั้น โดยอาจดำเนินการโดยภาครัฐ หรือสนับสนุนให้เอกชนในสถานประกอบการขนาดใหญ่จ้างงานระยะสั้นเพิ่มมากขึ้น 

3. ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทุกรูปแบบ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเน็ต 

4. ควรงดเว้นหรือลดการเก็บภาษี หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐ จากผู้ประกอบการ SME

5. ช่วยเหลือเร่งรัดให้การพักชำระหนี้ การให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการรายย่อยเกิดขึ้นได้จริง เพราะที่ผ่านมามีปัญหาติดขัดมาก ทั้งๆ ที่มีเม็ดเงินเพียงพอต่อการช่วยเหลือในส่วนนี้ได้อยู่แล้ว 

ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุดของภาครัฐในการบริหารจัดการแก้ปัญหาโควิด-19 และผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดเร่งพิจารณาข้อเสนอนี้และข้อเรียกร้องจากภาคส่วนต่างๆ อย่างจริงจัง เพราะประชาชนเดือดร้อนมากจริงๆ การลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านของอดีต ส.ส. อดีต ส.ก. และตัวแทนพรรคต่างได้รับการร้องเรียนให้ภาครัฐเร่งเยียวยาโดยด่วน

ในความเป็นจริงแล้ว นายกฯ ควรช่วยเหลือเยียวยาทันทีที่มีการประกาศล็อกดาวน์ เพราะนายกฯ ย่อมทราบดีว่าเมื่อล็อกดาวน์แล้ว ใครจะเดือดร้อนบ้าง ไม่ควรปล่อยเวลาให้นานออกไปมากกว่านี้ เพราะยิ่งช่วยเหลือเยียวยาช้าเท่าไหร่ประชาชนก็เดือดร้อนมากขึ้นเท่านั้น

จึงขอฝากนายกฯ ให้ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเพียงพอเพื่อต่อลมหายใจประชาชนจำนวนมากให้ยืนหยัดอยู่ในสถานการณ์โควิดที่รุนแรงได้ต่อไป.


เมื่อวาน....  ผมปรารภเรื่อง "ม.จ.จุลเจิม ยุคล" โพสต์เฟซไว้ วันนี้อยากคุยต่อให้จบ

"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO
รุ่นใหม่"ลลิษา มโนบาล"
เรื่องของคน "ใจนักเลง"
"ทางเลือกของธรรมนัส"