'สุภัทร' เผย15ก.ค.ได้ข้อสรุปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายธรรมเนียมการศึกษา ค่าเทอม


เพิ่มเพื่อน    

 
14ก.ค.64-นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่างว่า ตามที่กลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย ได้ยื่น 3 ข้อเสนอได้แก่ 1.ศธ.ต้องจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพที่สุดมาฉีดให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน 2.รัฐบาลต้องมีมาตรการเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ เช่น มาตรการคำสั่งให้โรงเรียนรัฐและเอกชนลดค่าเทอม เป็นต้น และ 3.ศธ.ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์นั้น ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ศธ.ได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการแล้ว โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนทุกแห่งลดการบ้านหรือภาระงานที่ไม่จำเป็นลง ซึ่งขณะนี้โรงเรียนหลายแห่งได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว รวมถึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับตัวชี้วัดและประเมินผลของนักเรียนใหม่ โดยให้สอดรับกับการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งโรงเรียนจะต้องปรับตัวชี้วัดที่ต้องเน้นสมรรถนะจำเป็นที่เด็กควรรู้  
           
สำหรับการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเทอมนั้น ขณะนี้คณรัฐมนตรี (ครม.) ได้ออกเป็นมาตรการเยียวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แล้ว ซึ่งในมาตรการนี้มีมาตรการด้านการศึกษาร่วมอยู่ด้วย โดยมอบหมายให้ ศธ.ไปหารือกับหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องว่าจะมีแนวทางใดที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองได้บ้าง 
"เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้ประชุมร่วมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และผู้แทนโรงเรียนเอกชนแต่ละแห่ง โดยภาพรวมยังมีข้อคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างหลากหลาย แต่ก็ได้มอบแนวทางไปว่าจะต้องหาวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำอย่างไรให้บรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้กครองได้มากที่สุด ซึ่งในวันที่ 15 กรกฎาคม จะมีการประชุมสรุปข้อมูลร่วมกับ รมว.ศธ.อย่างเป็นทางการทั้งหมดว่าจะมีแนวทางออกมาอย่างไรบ้าง ทั้งนี้การช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปครองเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเทอมนั้นจะรวมไปถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้วย"ปลัด ศธ.


พี่ "หมอเดชา" ของผม.... "นาวาโทเดชา สุขารมณ์" ท่านจากไปโดยสงบเสียแล้ว เห็นข่าวใจหายแวบ! เพราะท่านคือ "พี่หมอที่เคารพ" ของผมมายาวนานไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ทั้งข้าว น้ำ รอยยิ้ม และรักที่มีให้ ฝังใจจำตลอด

"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว