MEA เร่งติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พักคอยตันปัน รองรับผู้ป่วย COVID-19 รอเตียงฉุกเฉิน ก่อนเปิดใช้ 1 ส.ค. 64 นี้


เพิ่มเพื่อน    

 

จากการที่ คุณตัน ภาสกรนที ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร Wedding Plaza บริเวณทางเข้า RCA ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งเป็นตึกเก่าของตนเอง เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอย (ศูนย์พักคอยตันปัน) สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่อยู่ระหว่างรอเตียงฉุกเฉิน รองรับผู้ป่วยได้ 146 เตียง และจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นั้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เล็งเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของศูนย์พักคอยดังกล่าว จึงเร่งลงพื้นที่สนับสนุนระบบไฟฟ้า โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าขนาด 600 A 3 เฟส 3 สาย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ MEA อยู่ระหว่างการเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับศูนย์พักคอยอีกหลายแห่งที่จะจัดตั้งขึ้นเร็ว ๆ นี้อีกด้วย

 

ทั้งนี้ MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ยกระดับความสำคัญของการจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย และเตรียมพร้อมระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง ที่ผ่านมา MEA ได้สนับสนุนระบบไฟฟ้ารองรับโรงพยาบาลสนามหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน 2 โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) โรงพยาบาลสนามในสังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นต้น เพื่อช่วยคลี่คลายวิกฤติขาดแคลนเตียงผู้ป่วย  อีกทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง ให้สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายผ่านผ้นไปด้วยกัน

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living


เมื่อวาน....  ผมปรารภเรื่อง "ม.จ.จุลเจิม ยุคล" โพสต์เฟซไว้ วันนี้อยากคุยต่อให้จบ

"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO
รุ่นใหม่"ลลิษา มโนบาล"
เรื่องของคน "ใจนักเลง"
"ทางเลือกของธรรมนัส"