มท.ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ สั่งอปท.ขอความร่วมมือเอกชนลดค่าเช่าแผง-ยกเว้นค่าเช่า


เพิ่มเพื่อน    

17 ก.ค.64 - นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงหมาดไทย มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4093 เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ทั้งนี้ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งพิจารณาช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าตลาดของ อปท. โดยการลดหรือยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าตลาด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะบรรเทาลง

และขอความร่วมมือเจ้าของตลาดเอกชน พิจารณาลดหรือยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าแผงค้าและผู้เช่าอื่นๆ ในตลาดเอกชน ตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะบรรเทาลง และให้รายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"