พัฒนาศักยภาพของชุมชน การสร้างอาชีพเพิ่มรายได้


เพิ่มเพื่อน    

 

กลุ่มประมงเรือเล็กในพื้นที่จ.ระยอง ที่ผ่านมานั้นประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ จ.ระยอง ก็มักจะประสบปัญหาเรื่องค่าน้ำมันแพงในการออกหาปลาแต่ละครั้งก็ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ดังนั้น บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ให้ความสำคัญต่ออาชีพดังกล่าว จึงได้หารือกับกลุ่มประมงเรือเล็ก และริเริ่มโครงการ “เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวน” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึงปีปัจจุบัน (พ.ศ.2564) รวม 17 ปีต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ว่าจ้างผู้ชำนาญการมาฝึกอบรมและสอนวิธีเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยตนเอง เพื่อให้ชาวประมงมีองค์ความรู้จากการทำแพเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ นำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้อย่างต่อเนื่อง 

 

ปัจจุบันชาวประมงผู้ประกอบอาชีพแพเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวน ประกอบด้วย กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ จำนวน 73 ราย กลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน จำนวน 11 ราย และกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน จำนวน 7 ราย รวมจำนวน 91 ราย ถือเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่รายใหญ่ที่สำคัญของ จ. ระยอง โดยเฉพาะบริเวณตากวน-อ่าวประดู่ สามารถผลิตหอยแมลงภู่ โดยเฉลี่ย 5 ตัน/ราย/รอบการผลิต ในแต่ละปีสามารถผลิตหอยแมลงภู่ รวมประมาณ 350 ตัน/ปี 

ดังนั้นจากประสบการณ์และความชำนาญที่เพิ่มมากขึ้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ ได้เพิ่มมูลค่าหอยแมลงภู่ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่แปรรูป อุตสาหกรรมระดับครัวเรือน เพื่อต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง โดยมีรสชาติที่อร่อยถูกปาก เก็บไว้ได้นาน เป็นของทานเล่น เป็นกับแกล้ม หรือนำไปปรุงอาหาร เช่น ยำหอยแมลงภู่อบแห้ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สามารถสั่งซื้อได้ที่ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ จ.ระยอง คุณนิตยา ไทยวงษ์ โทร.08-9831-2954 หรือ Facebook : Mrs.Hoi หอยแมลงภู่ทอดกรอบ

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมุ่งมั่นในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ประกอบกิจการ เป็นพันธกิจหลัก และ BLCP จะเดินหน้าจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง    

 

 

 

 

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"