ยกย่องปูชนียบุคคล-ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น


เพิ่มเพื่อน    

   พระอธิการไพศาล วิสาโล ได้รับรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์

 

 

      กระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้รางวัลอันทรงคุณค่าแก่นักเขียน นักวิชาการ ศิลปินนักร้อง ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ถือเป็นขวัญกำลังใจเพิ่มไฟให้คนหลายวัยจากวงการต่างๆ สร้างสรรค์ผลงานวรรณศิลป์ที่มีคุณภาพ

         เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 มีผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ 3 รางวัล จากการคัดเลือกของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล พระอธิการไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ประเภทรายการโทรทัศน์ รายการคุณพระช่วย ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ (Workpoint TV) และประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิรตซ์

 

 รายการคุณพระช่วยได้รับรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์    

 

       ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ให้รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยแก่ รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.นันทา ขุนภักดี และ ผศ.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

        สำหรับ รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา ถือเป็นนักกลอนชื่อดัง และมีผลงานเขียนกลอนมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 60ปี  ได้รับเชิดชูเป็นครูภาษาไทยดีเด่น ครูกวีศรีสุนทร และรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์  มีผลงานกวีนิพนธ์รวมเล่ม 8 เล่ม นักอ่านชื่นชอบผลงานของกวีนิพนธ์หญิงผู้นี้ โดนเฉพาะหนังสือ”ดอกไม้ใกล้หมอน” จัดพิมพ์ซ้ำมาแล้ว 9 ครั้ง  หนังสือกลอนได้รับรางวัลระดับชาติ นอกจากดอกไม้ใกล้หมอน ยังมีฝากหัวใจให้แผ่นดิน  สร้อยเม็ดทราย นอกจากนั้น มีผลงานเขียนบทร้อยกรองในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  หลายบทได้รับคัดเลือกเป็นบทอาขยาน

 

รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา 1ใน3ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

 

     นักเขียนผู้นี้ถือเป็นแบบอย่างการสร้างสรรค์ภาษาไทยอย่างเหมาะสม และปรับตัวให้กับยุคดิจิตอล ปัจจุบันเขียนกลอนใน Facebook ทุกวัน แสดงถึงชั้นเชิงทางวรรณศิลป์และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่อปรากฎการณ์ทางสังคมในแง่มุมต่างๆ มีแฟนๆ ตามอ่านกดไลท์กดแชร์จำนวนมาก นักกลอนชื่อดังผู้นี้เป็น 1 ใน 9 คนที่เขียนหนังสือทรงคุณค่า ฉัตรแก้วเก้า และนวมินทราศิรวาทราชสดุดี

           “ เมื่อก่อนถ้ามีคนถามเขียนกลอนให้ดีทำอย่างไร จะตอบว่าอ่านให้มาก เขียนให้มาก  วางแผนให้ดี แต่ปัจจุบันด้วยวัยและประสบการณ์การเขียนกลอนมากว่า 63 ปี  ใช้ใจและความรู้ในการเขียน  ความรู้สึกนี้ไม่ปรุงแต่งมาก  มิฉะนั้น กลอนจะมีความหรูหรา  มีคำไม่ตรง ความรู้สึกจริงๆ  เด็กๆ ที่เริ่มเขียนกลอนฝากอ่านเยอะและเขียนเยอะ “  รศ.นภาลัย เคยกล่าวไว้ถึงแนวคิดในการสร้างวรรณกรรม

         ส่วนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประกอบด้วย น.ส.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ผศ.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี รศ.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ น.ส.รัดเกล้า อามระดิษ น.ส.รัศมี มณีนิล นางสุชาดี มณีวงศ์ นางสุมาลี สุวรรณกร น.ส.หทัยรัตน์ จตุรวัฒนา นายอนุวัฒน์ แก้วลอย นายอภิชาติ ดำดี นายอภินันท์ สิริรัตนจิตต์ นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ

        ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่ นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์ นายถนอม ปาจา นายสมชาย ทองศรีเทพ และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย บุคคล ได้แก่ พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

รัดเกล้า อามระดิษ ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

 

       ขณะที่การประกวดเพลง "เพชรในเพลงซึ่งกรมศิลปากรจัดต่อเนื่องเพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ นักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทาง วรรณศิลป์ และคีตศิลป์และนักร้องที่ออกเสียงขับร้องได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย ปีนี้มีทั้งครูเพลง นักร้องคุณภาพตบเท้ารับรางวัล อาทิ การประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงศิลปินแห่งชาติ ผู้ประพันธ์ นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร รองชนะเลิศ ได้แก่ เพลงลม ผู้ประพันธ์ นายณพสิน แสงสุวรรณ หรือหนุ่ม กะลา  ส่วนเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงแรงก้อนสุดท้าย ผู้ประพันธ์ นายสลา คุณวุฒิ ครูเพลงที่สร้างเพลงดังมามากมาย การประพันธ์คำร้องเพลงเพื่อชีวิต ชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ เพลงซากไม้ชายน้ำ ผู้ประพันธ์ นายพยัพ คำพันธุ์ และเพลงเขาเป็นหญิง เธอเป็นชาย ผู้ประพันธ์ นายสุทธิยงค์ เมฆวัฒนา หรือ เทียรี่ เมฆวัฒนา

 

สลา คุณวุฒิ ชนะเลิศประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งรางวัลเพชรในเพลง

 

        รางวัลขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย เพลงไทยสากลชาย ชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ เพลงให้โลกได้เห็น (น้ำใจคนไทย) ผู้ขับร้อง เบิร์ด -ธงไชย แมคอินไตย์ และเพลงลม ผู้ขับร้อง หนุ่ม กะลา การขับร้องเพลงไทยสากลหญิง รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ เพลงลมหายใจ ผู้ขับร้อง น.ส.ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ และเพลงบัวขาว ผู้ขับร้อง น.ส.สาธิดา พรหมพิริยะ การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ชนะเลิศ ได้แก่ เพลงโธ่...น้องกลอย ผู้ขับร้อง นายธนพล สัมมาพรต หรือ แจ๊ค ธนพล  เพลงไทยลูกทุ่งหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ เพลงแฟนเก่าเขาลืม ผู้ขับร้อง น.ส.ภัทริยา รัตนพันธ์ หรือแอม ภัทริยา   ชนะเลิศขับร้องเพลงเพื่อชีวิตชาย ได้แก่ เพลงรักคนอื่นไม่ได้เลย ผู้ขับร้อง นายวิชาญ ศรีฟอง หรือ รอน อรัณย์

 เบิร์ด -ธงไชย  แมคอินไตย์ คว้ารางวัลขับร้องเพลงไทยสากลชาย     

         นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า วธ.จัดมอบรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 เน้นรูปแบบออนไลน์ และจัดการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ การประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2564 หัวข้อ ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทยและการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือเก่าหายากปทานุกรมและอักษรนิติ (แบบเรียนไทยสมัยรัชกาลที่ 4 )  นอกจากนี้.ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติออนไลน์ เช่น การประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย และการอบรมครูภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและรักษาภาษาไทยไว้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

 

 

 


"เสาร์-อาทิตย์" ทุกคนก็อยากสบายๆ อะไรที่หนักกระบาล ถ้าไม่จำเป็น ไม่มีใครอยากนำมายัดหัว

วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?
ตูน-ก้อย"เด็กแนว"ไหน?