สถาบันวัคซีนฯ จัดหาวัคซีนรุ่น 2 รับไวรัสกลายพันธุ์ ตั้งเป้าส่งมอบไตรมาสที่ 1 ปี 65


เพิ่มเพื่อน    

21 ก.ค.64 - นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบัน​วัคซีน​แห่งชาติ​ กล่าวว่า ในส่วนสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่ทำหน้าที่ในการเจรจาจัดหา และติดต่อกับผู้ผลิตวัคซีน​ เราพยายามหาช่องทางจองซื้อวัคซีนล่วงหน้า แม้ว่าจะเป็นวั​คซีนที่อยู่ขั้นตอนการวิจัย ก็ได้มีการหาช่องทางจนกระทั่งมีการออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุข​ ตามพ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติมาตรา 18(4) ที่จะเปิดให้สถาบันวัคซีน​ฯทำหน้าที่ในการจองวัคซีนล่วงหน้าที่อยู่ในขั้นการวิจัย จึงเป็นที่มาที่ทำมห้เราสามารถจัดหาวัคซีนแอสตร้าเซน​เน​ก้า​ที่เป็นการจองล่วงหน้า ตั้งแต่เริ่มต้นในเดือน ส.ค.2563 และจำนวนวัคซีนที่ได้เป็นจำนวน 61 ล้านโดส และในแต่ละครั้งในการเสนอการจัดหาวัคซีนใดๆก็ตามเมื่อเรามีข้อมูลจากการได้เจรจาพูดคุยกับผู้ผลิตวัคซีน ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะทำงาน และคณะกรรมการจัดหาวัคซีน เพื่อให้เกิดการตัดสินใจ​ในเชิงการบริหาร เพราะว่าไม่สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากมีความเกี่ยวพัน​ในเรื่องงบประมาณ ความผูกพัน​ด้านสัญญา จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินนการ เป็นที่มาที่การจัดหาวัคซีนไม่ทันตามจำนวนที่ควรจะเป็นได้ ทั้งหมดเป็นข้อจำกัดที่มี จึงขออภัยที่สถาบันวัคซีน​จัดหาวัคซีนได้ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์

นพ.นคร กล่าวอีกว่า ต่อไปข้างหน้าสถาบันวัคซีนฯที่จะดำเนินการในความรับผิดชอบคือ การจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมทั้งในปีนี้ และปีหน้า โดยเฉพาะปีหน้าเป็นการเร่งรัดการจัดหาวัคซีนโดยพิจารณาดำเนินการกับผู้ผลิตวัคซีนที่มีการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 ที่สามารถตอบสนองกับไวรัสกลายพันธุ์ได้ โดยเป้าหมายเพื่อให้มีการส่งมอบได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เร่งดำเนินการ เพราะไม่สามารถรอเวลาได้ จึงต้องจองวัคซีนล่วงหน้า ภายใต้การจัดหาวัคซีนก็จะมีข้อเสนอแนะจากหลายฝ่าย

อย่างไรก็ตามเรียนให้ทราบว่าเรายังอยู่ในขั้นตอนของการเข้าร่วมกับโครงการโคแวกซ์​ แต่ยังไม่ได้มีการลงนามในการทำความร่วมมือการจัดหาวัคซีนร่วมกัน โดยสถาบันวัคซีน​ฯได้เตรียมการเริ่มเจรจา และส่งข้อความประสานงานหน่วยงานที่ชื่อว่า การ์วี ในการที่ขอเจรจาจัดหาวัคซีน​ร่วมกันกับโคแวกซ์ โดยมีเป้าหมายในการได้รับวัคซีนปี 2565 เพิ่มเติมจากการเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนโดยลำพัง ทั้งนี้เมื่อมีข้อสรุปชัดเจน จะนำเสนอผ่านคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

นพ.นคร ยังกล่าวอีกว่า ข้อแนะนำในการสนับสนุนการวิจัยในประเทศ​ทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี ก็จะมีการแสวงหาความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต​วัคซีน​ในต่างประเทศที่จะมีความประสงค์ในการขยายการผลิตวัคซีนในแบบฟอร์ม​อื่นๆ ซึ่งอยู่ช่วงของการเร่งรัดแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการร่วมดำเนินการ ประสานงานที่จะดูทิศทางการดำเนินงานร่วมมือกับต่างประเทศ และการวิจัยวัคซีนต้นแบบของประเทศที่ได้มีการสนับสนุน​อยู่ทั้งรูปแบบ mRNA วัคซีนของคณะแพทยศาสต​ร์จุฬา​ลง​กร​ณ​์มหาวิทยาลัย​ องค์การ​เภสัชกร​ และอื่นๆ โดยอยู่ระหว่างรอผลวิจัย


พี่ "หมอเดชา" ของผม.... "นาวาโทเดชา สุขารมณ์" ท่านจากไปโดยสงบเสียแล้ว เห็นข่าวใจหายแวบ! เพราะท่านคือ "พี่หมอที่เคารพ" ของผมมายาวนานไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ทั้งข้าว น้ำ รอยยิ้ม และรักที่มีให้ ฝังใจจำตลอด

"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว