ข่าวดีมาก วัคซีนซิโนฟาร์มมีประสิทธิภาพสูงกับสายพันธุ์เดลตา


เพิ่มเพื่อน    

มาแล้วข้อมูลการใช้งานจริงจากศรีลังกา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำในศรีลังการ่วมกับนักวิจัยจากออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษพบว่า วัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์มของจีนมีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลตาที่ระบาดหนักทั่วโลกอยู่เวลานี้

    วัคซีนที่ผลิตโดยไชน่าเนชันแนลฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ป ซึ่งเรียกกันว่าซิโนฟาร์ม หรือ BBIBP-CorV เป็นวัคซีนที่ศรีลังกาใช้มากที่สุด โดยข้อมูลที่สำนักข่าวซินหัวอ้างจากนักวิจัยของศรีลังการะบุว่า ถึงขณะนี้มีประชาชนในศรีลังกาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มโดสแรกแล้ว 4.63 ล้านราย และ 1.29 ล้านรายได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว โดยไม่มีรายงานผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการฉีดวัคซีนนี้แม้แต่รายเดียว

    ล่าสุดมีข่าวดีเพิ่มเติมจากผลการศึกษาโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีชยวรรธนปุระที่ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดจากอังกฤษ ชี้ว่า วัคซีนของจีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลตา โดยการตอบสนองของแอนติบอดี (สารภูมิต้านทาน) ต่อไวรัสนี้และแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่พบในการติดเชื้อไวรัสนี้ตามธรรมชาติ

    ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 95 ของผู้ที่ได้ฉีดซิโนฟาร์มครบ 2 โดสแล้ว ร่างกายได้สร้างแอนติบอดีในระดับคล้ายคลึงกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ ร้อยละ 81.25 ของผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ร่างกายยังผลิตแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ และระดับของแอนติบดีก็คล้ายกับระดับที่พบในผู้ที่หายจากอาการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

    ศาสตราจารย์นีลิกา มาลาวิเก หัวหน้าแผนกภูมิคุ้มกันวิทยาและเวชศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยศรีชยวรรธนปุระ ที่ร่วมในการวิจัยครั้งนี้ กล่าวว่า การศึกษาชนิดนี้เป็นผลงานชิ้นแรกในโลกที่เผยแพร่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของซิโนฟาร์มในการใช้งานจริง และข้อมูลจากโลกแห่งความเป็นจริงนี้มีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อวัคซีนทั้งในประเทศและระดับสากล

    การวิจัย ซึ่งศาสตราจารย์ผู้นี้กล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญพิจารณาในทุกแง่มุมที่เป็นไปได้ของระบบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนชนิดนี้ ยังเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีต่อสายพันธุ์แอลฟา (ที่พบครั้งแรกในอังกฤษ) และบีตา (พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้) รวมถึงไวรัสโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมด้วย

    "บทสรุปของรายงานฉบับนี้ก็คือ เมื่อว่ากันถึงเดลตาและสายพันธุ์อื่นๆ วัคซีนซิโนฟาร์มกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของแอนติบอดีในระดับคล้ายคลึงกับของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก" มาลาวิเกกล่าว

    เธอยังขยายความด้วยว่า ในกลุ่มผู้ที่อายุระหว่าง 20-40 ปี วัคซีนนี้กระตุ้นแอนติบอดีได้ร้อยละ 98 แต่สำหรับกลุ่มอายุเกิน 60 ปี มีร้อยละ 93 ที่พัฒนาแอนติบดี ซึ่งไม่น่าประหลาดใจเพราะผู้สูงอายุจะตอบสนองต่อวัคซีนได้น้อยกว่าอยู่แล้ว

    วัคซีนซิโนฟาร์มเป็นหนึ่งในชนิดวัคซีนที่ใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในจีน และบริษัทตกลงจะส่งมอบวัคซีน 170 ล้านโดสเข้าโครงการโคแวกซ์ภายในกลางปี 2565.


คนจริง "เพื่อบ้านเพื่อเมือง" มีมาก แต่คนหนึ่งที่ผมต้องยอมรับนับถือทั้งกายและใจคือ "ไอ้ตี๋หัวลำโพง" คนนั้น เมื่อ ๖๐ ปีก่อน เรียกกันว่า "เหลี่ยงทง"

“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'