ผบ.ตร.สั่งจัดกำลังพล ยานพาหนะรับส่งผู้ป่วยโควิด


เพิ่มเพื่อน    

23 ก.ค.64 - พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยในสถานการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะการนำผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม  สถานพยาบาล หรือศูนย์พักคอย จึงได้สั่งการให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) ลงไปควบคุม กำกับการปฏิบัติของหน่วยในการช่วยเหลือดังกล่าว

ซึ่ง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1-9 สำรวจสถานภาพยานพาหนะประจำหน่วย เช่น รถควบคุมผู้ต้องหา หรือรถยนต์ตู้ และกำลังพลจิตอาสาเพื่อทำหน้าที่พลขับในการสนับสนุนภารกิจร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน หรือสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในการส่งตัวผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล หรือศูนย์พักคอย

หน่วยใดที่มีความพร้อมในการปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หากหน่วยงานสาธารณสุขมีความต้องการยานพาหนะพร้อมพลขับในการนำส่งผู้ป่วยโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล หรือศูนย์พักคอย ให้ตำรวจสนับสนุนภารกิจดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทันที

การปฏิบัติงาน สนับสนุนภารกิจดังกล่าว ให้หน่วยประสานงานขอความร่วมมือกับอาสาสมัครกู้ภัย อาสาสมัครสาธารณสุข หรืออาสาสมัครประชาชนในพื้นที่มาร่วมปฏิบัติ  นอกจากนี้ให้หน่วยขอรับคำแนะนำและขั้นตอนการปฏิบัติจากหน่วยงานสาธารณสุขพื้นที่ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) หน้ากากอนามัย Face shield ถุงมือยาง น้ำยำฆ่าเชื้อ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น  สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าตำรวจให้ยึดการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข (DMHTTA) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ฉีดน้ำยาฆ่าชื้อ หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดยานพาหนะก่อนและหลังปฏิบัติภารกิจด้วยทุกครั้ง
 


"ฝ่ายค้าน" นี่ วันๆ ขยันอ่านแต่รัฐธรรมนูญนะ อ่านหาช่อง ว่ามีมาตราไหนใช้เป็นเหตุให้ "พลเอกประยุทธ์" พ้นวงจรการเมืองได้บ้าง?

นายกฯ "ยิ่งถูกด่า-ยิ่งเด่น"
"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน