MEA ชี้แจงช่องทางชำระค่าไฟฟ้าสำหรับนิติบุคคล ช่วงปิดทำการ COVID-19


เพิ่มเพื่อน    

 

ตามที่ MEA แจ้งปิดการให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ณ ที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยจะเปิดทำการและให้บริการปกติในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นั้น สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทนิติบุคคล หรือผู้ที่ต้องการชำระค่าไฟฟ้าด้วย เงินสด/เช็ค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มดังกล่าว ฯ  MEA จึงขอแจ้งช่องทางชำระค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม ดังนี้

 

1. กรณีนิติบุคคลบิลเดี่ยว (ชำระค่าไฟฟ้า 1 เครื่องวัดฯ ต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า) สามารถสมัครใช้บริการ Internet Banking เพื่อชำระค่าไฟฟ้า กับธนาคารกรุงไทย ระบบ Krungthai Corporate Online หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบบ SCB Business Net

 

2. กรณีนิติบุคคลบิลรวม (ชำระค่าไฟฟ้าหลายเครื่องวัดฯ ต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า) สามารถสมัครใช้บริการ Internet Banking เพื่อชำระค่าไฟฟ้า กับธนาคารกสิกรไทย ระบบ K-Cash Connect Plus

 

3.กรณีชำระเป็น เงินสด/เช็ค ฝากเข้าบัญชี สามารถนำฝากใน ชื่อบัญชี "การไฟฟ้านครหลวง" ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 092-6-00579-0 พร้อมกับ ส่งหลักฐานการฝากเงินเข้าบัญชี และใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือระบุรหัสเครื่องวัดฯ หรือบัญชีแสดงสัญญา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทาง Email : nipa@mea.or.th เพื่อให้ MEA ตรวจสอบ

 

ในส่วนของใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนที่ MEA e-Bill เพื่อสมัครรับเอกสารออนไลน์แทนกระดาษ ผ่าน SMS หรือ Email ทำให้เพิ่มความสะดวก และได้รับเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะได้รับเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วย ใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า e-Invoice ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี e-Receipt/e-Tax Invoice และหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า e-Notification สามารถสมัครได้ที่ https://ebill.mea.or.th

 

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าเกินกำหนดในใบแจ้งค่าไฟฟ้าในช่วงปิดทำการช่วง COVID-19 นั้น หลังจากเปิดทำการแล้ว MEA จะยกเว้นเบี้ยปรับชำระเกินกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


วันนี้ นึกว่าคงไม่ไหว.... เพราะหัวหมุนติ้วแต่เช้า กะนอนคุยกับเพดานซักวัน แต่ฟังโขมงโฉงเฉงข่าวจากโทรทัศน์ ที่ว่า.... การที่พลเอกประยุทธ์ "แยกคนละทาง" กับพลเอกประวิตร ในการลงพื้นที่ เมื่อวาน (๒๒ ก.ย.)

"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!