EWS DWR แอปใหม่แจ้งเตือนน้ำหลาก–ดินถล่ม


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

        ในช่วงฤดูฝนนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักและเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องมีการเฝ้าระวัง เตือนภัย ลดความสูญเสีย สกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแอพพลิเคชั่น EWS DWR ระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แสดงผลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือ Mobile Application ที่ใช้งานได้ฟรีบน Smartphone ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ประชาชนจะสามารถติดตามสถานการณ์ฝนและตรวจสอบพื้นที่การเฝ้าระวัง พื้นที่เตือนภัย และพื้นที่อพยพ จากเหตุน้ำหลาก-ดินถล่ม ตลอด 24 ชั่วโมง 

      นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำ  ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา โดยเริ่มติดตั้งมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2563 ติดตั้งระบบเตือนภัยรวม จำนวน 1,796 สถานี ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยจำนวน 4,493 หมู่บ้าน เพื่อเป็นกลไกติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง และเตือนภัยที่เกิดจากน้ำท่วมฉับพลัน โดยการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำฝน และ/หรือระดับน้ำในพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง 

     นอกจากจะมีระบบตรวจวัดการเตือนภัยในพื้นที่แล้ว ยังพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล รวมถึงเพื่อติดตาม ตรวจสอบข้อมูล การพยากรณ์และเตือนภัย พร้อมแสดงผลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        “ สถานีเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่มในแต่ละจุด จะมีคนในพื้นที่ ที่เรียกว่า “ผู้รู้” เป็นอาสาสมัครติดตามระดับน้ำที่แสดงผลในแต่ละสถานี พร้อมประสานกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำส่วนกลาง ที่ประจำ ณ ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม หรือ Early Warning ที่จะทำงาน 24 ชั่วโมง ผลจากการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวจะถูกรวบรวมและประมวลผล สรุปและแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่น EWS DWR นี้ แอปจะมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ประชาชนจะได้รับข้อมูลแบบ real time และสามารถลดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุน้ำหลาก-ดินถล่มได้” นายภาดล กล่าว

         ทั้งนี้ ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมการแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้โทร 02 271 6000 ต่อ 6821 หรือติดตามเว็บไซต์ ews.dwr.go.th ส่วนทางเลือกใหม่แอป EWS DWR ดาวน์โหลดได้เลยจะอยู่พื้นที่ใด ก็ติดตามสถานการณ์ได้ทันท่วงที


"ฝ่ายค้าน" นี่ วันๆ ขยันอ่านแต่รัฐธรรมนูญนะ อ่านหาช่อง ว่ามีมาตราไหนใช้เป็นเหตุให้ "พลเอกประยุทธ์" พ้นวงจรการเมืองได้บ้าง?

นายกฯ "ยิ่งถูกด่า-ยิ่งเด่น"
"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน