แม่สอดยังวิกฤติ เร่งช่วยชาวบ้าน


เพิ่มเพื่อน    

มท.1 สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เฝ้าระวังสภาพอากาศ ประเมินความเสี่ยงน้ำท่วม-ดินถล่ม แจ้งเตือน ปชช.ทันที ชป.เร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย หลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ เตือนแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้น ห่วงลำน้ำหมันแนวโน้มอยู่ในระดับวิกฤติ เตรียมพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ประสาน ปภ.ช่วยชาวเลย
วันที่ 29 ก.ค. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศ และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ เช่น ปริมาณฝนสะสม ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลอง การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำ และสถานการณ์น้ำของจังหวัดต้นน้ำ รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
    หากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้แจ้งเตือนภัยไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ดำเนินการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนประชาชน อาสาสมัครเครือข่ายแจ้งเตือนภัย ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองท้องที่ ในทุกช่องทางอย่างถูกต้องรวดเร็ว เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และให้ผู้อำนวยการจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ หากจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติ นอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมบุคลากร ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันท่วงที
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตามที่มีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกของไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ปัจจุบัน (29 ก.ค.64) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 33,599 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯ รวมกัน ยังสามารถรับน้ำได้อีก 40,363 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 7,879 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯ รวมกัน สามารถรับน้ำได้อีก 16,992 ล้าน ลบ.ม.
รองอธิบดี ชป. กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์อุทกภัย ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก เลย และร้อยเอ็ด โดยที่ จ.พิษณุโลกมีพื้นที่น้ำท่วม 2 อำเภอ คือ อ.ชาติตระการ และ อ.นครไทย มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งแม่น้ำ 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำแควน้อย อ.นครไทย มีพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชนได้รับผลกระทบ 8 ตำบล จำนวน 2,818 ไร่ และแม่น้ำภาค อ.ชาติตระการ มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 8 ตำบล ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำภาคลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะปริมาณฝนในพื้นที่ลดลง คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้ 
ที่ จ.ตาก แม่น้ำเมยได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด ในเขตเทศบาลนครแม่สอดและเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด และ อ.พบพระ บ้านมอเกอร์ไทย ม.1 ตำบลวาเล่ย์ ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเมยยังคงเพิ่มสูงขึ้น เพราะยังคงมีฝนตกในพื้นที่ โครงการชลประทานตากได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์ ตลอดจนกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ
จ.เลยมีพื้นที่น้ำท่วมในเขตอำเภอด่านซ้าย 4 จุด ได้แก่ ตัวเมืองด่านซ้าย บ้านนาเวียง บ้านนาหอ และบ้านนาหมูม่น เพราะเกิดน้ำป่าไหลหลากในลำน้ำหมันและลำน้ำห้วยศอกที่ไหลมารวมกันบริเวณ อ.ด่านซ้าย ปัจจุบันปริมาณน้ำในลำน้ำหมันมีแนวโน้มอยู่ในระดับวิกฤติ โครงการชลประทานเลยได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ พร้อมประสานไปยังผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปภ.เพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว
จ.ร้อยเอ็ดมีพื้นที่น้ำท่วม 1 อำเภอ ได้แก่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปัจจุบัน (29 ก.ค.64) ระดับน้ำที่สถานี E.92 บ้านท่างาม อ.เสลภูมิ ลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วประมาณ 8 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่ 184 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำค้างทุ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกเขตคันพนังประมาณ 100 ไร่ คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายในวันที่ 29 ก.ค. โครงการชลประทานร้อยเอ็ดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 16 เครื่อง ที่สถานีวัดน้ำสะพานบ้านค้อเหนือนางาม ช่วงรอยต่ออำเภอเมืองยโสธรและอำเภอเสลภูมิ เพื่อเร่งผลักดันน้ำออกจากพื้นที่ รวมทั้งใช้ประตูระบายน้ำบุ่งเบ้า ประตูระบายน้ำกุดปลาเข็ง และประตูระบายน้ำบ้านบาก ตัดยอดน้ำเข้าไปเก็บในแก้มลิง โดยไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตร.


พี่ "หมอเดชา" ของผม.... "นาวาโทเดชา สุขารมณ์" ท่านจากไปโดยสงบเสียแล้ว เห็นข่าวใจหายแวบ! เพราะท่านคือ "พี่หมอที่เคารพ" ของผมมายาวนานไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ทั้งข้าว น้ำ รอยยิ้ม และรักที่มีให้ ฝังใจจำตลอด

"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว