ติดเชื้อใหม่ทะลุซํ้า1.8หมื่น!


เพิ่มเพื่อน    

ไทยติดเชื้อทะลุ 1.8 หมื่นรายสองวันติด คร่าเพิ่ม 133 ราย เสียชีวิตที่บ้าน 3 ราย กทม.ยังครองแชมป์โควิดสูงสุดเฉียด 3 พัน "สมุทรสาคร-สมุทรปราการ-ชลบุรี" ยังหนักพุ่งเกินพันราย ขณะที่ภาคอีสานหลายจังหวัดวิกฤติป่วยนิวไฮรายวัน
    เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,027 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 17,651 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 15,147 ราย, มาจากการค้นหาเชิงรุก 2,514 ราย,  มาจากเรือนจำ 374 ราย, เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2 ราย, มาจากสหรัฐอเมริกา เป็นสัญชาติออสเตรเลีย 1 ราย และสหราชอาณาจักร 1 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 615,314 ราย หายป่วยเพิ่มเติม 13,402 ราย หายป่วยสะสม 405,322 ราย อยู่ระหว่างรักษา 205,002 ราย อาการหนัก 4,765 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 1,044 ราย และมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม 133 ราย เป็นชาย 78 ราย หญิง 55 ราย อยู่ใน กทม. 61 ราย ซึ่งในจำนวน 61 รายนี้มีผู้เสียชีวิตที่บ้าน 3 ราย ทำให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 4,990 ราย  
    สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กทม. 2,899 ราย,  สมุทรสาคร 1,259 ราย, ชลบุรี 1,147 ราย, สมุทรปราการ 1,113 ราย, นนทบุรี 723 ราย, นครปฐม 426 ราย, ปทุมธานี 417 ราย, อุบลราชธานี 414 ราย, บุรีรัมย์ 360 ราย และระยอง 354 ราย  
    ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. เปิดเผยว่า ในระยะที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากโทร.เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการออกใบรับรองแพทย์กรณีหายจากการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน จึงขอแจ้งรายละเอียดว่า กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล การขอออกใบรับรองแพทย์จะต้องให้แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้ออกใบรับรองให้ อย่างไรก็ดี ในช่วงนี้เริ่มมีการใช้ระบบการดูแลรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ในกรณีนี้ต้องให้คลินิกหรือโรงพยาบาลที่รับดูแลผู้ป่วยรายนั้นๆ เป็นคนไข้เป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ให้
    ส่วนกรณีของการขอใบรับรองผลการตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่นั้น หากตรวจจากห้องปฏิบัติการ ให้ห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจเป็นผู้ออกใบรับรองผลให้ สำหรับกรณีตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วย  Antigen Test Kit ตามจุดให้บริการต่างๆ ในกรณีที่พบว่ามีการติดเชื้อ จะได้ใบรับรองผลการตรวจ ณ จุดคัดกรองเลย แต่กรณีที่ผลตรวจเป็นลบและต้องการใบรับรองผล หลังจากตรวจแล้ว 1 วัน สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบรับรองได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลที่ทำการตรวจ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ใช้ชุดตรวจตรวจด้วยตัวเอง ห้องปฏิบัติการไม่สามารถออกใบรับรองให้ได้ ผู้ที่ตรวจด้วยตัวเองอาจใช้การรับรองตัวเอง เช่น ถ่ายรูปเป็นหลักฐาน นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ที่มีข้อกำหนดว่าต้องมีใบรับรองการติดโควิด-19 เพื่อประกอบการลางาน ให้เป็นการเจรจากันเองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ทางเจ้าหน้าที่สายด่วน 1330 ไม่สามารถตอบแทนได้ 
    นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง เดิม สปสช.เชิญชวนเฉพาะคลินิกในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนคลินิกเอกชนทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ที่อยู่นอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวด้วย ขณะเดียวกันได้มีการขยายการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจนฯ ซึ่งคลินิกเอกชนสามารถดำเนินการได้ จึงขอความร่วมมือสถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงพักค้างคืนหรือคลินิกเอกชนทุกประเภทที่มีรหัสสถานพยาบาล 5 หลัก ไม่ว่าจะเป็นคลินิกเวชกรรม คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ เป็นต้น มาร่วมเป็นกำลังสำคัญเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มนี้ ทั้งนี้ จะมีการประชุมชี้แจงระบบบริการและการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขฯ ในการให้บริการตรวจโควิดแบบชุดตรวจ ATK และการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน ในวันที่ 3 ส.ค. 2564 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting
บุษราคัมบิ๊กคลีนนิง
    นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคัม กล่าวว่า ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. ถึงวันที่ 31 ก.ค. ให้การดูแลผู้ป่วยแล้วจำนวน 13,275 ราย ซึ่งในช่วงเช้าได้จัดบิ๊กคลีนนิงทำความสะอาดครั้งใหญ่ในบริเวณจุดแรกรับผู้ป่วยทั้ง 2 จุด พร้อมปรับระบบประเมินผู้ป่วยแรกรับ โดยเพิ่มทางด่วน Fast Track สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยที่ต้องให้ออกซิเจน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ เป็นต้น ให้ได้รับการประเมินอาการก่อน และจัดโซนผู้ป่วยให้ง่ายต่อการดูแลรักษา เนื่องจากระยะหลังพบผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เตรียมนำเก้าอี้รถเข็นเข้าไปยังหอผู้ป่วยจำนวน 231 ตัว และเก้าอี้นั่งสำหรับขับถ่ายข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน 62 ตัว เก้าอี้อาบน้ำ จำนวน 5 ตัว เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วย และกำลังจัดหาเตียงลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยวิกฤติเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีผู้ป่วยที่นอนรักษาอยู่ 3,233 ราย เป็นกลุ่มสีเหลืองอ่อน 2,771 ราย, สีเหลือง 287 ราย, สีแดง 175 ราย 
    พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยใช้สถานที่ของแฟลตตำรวจลือชาเป็นสถานที่ตรวจคัดกรอง มีประชาชนชุมชนซอยลือชาและข้าราชการตำรวจพร้อมครอบครัวเข้ารับการตรวจกว่า 800 ราย   จากนั้น ผบ.ตร.และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการตรวจคัดกรองหาเชื้อให้แก่ประชาชนในชุมชนสินทวี ย่านจอมทอง ท่าข้าม และข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ บก.น.9 เข้ารับการตรวจกว่า  700 ราย 
    นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,113  ราย เสียชีวิต 18 ราย เป็นเพศชายจำนวน 9 ราย ในจำนวนนี้เป็นสัญชาติจีน 1 ราย เพศหญิงจำนวน 9 ราย อายุระหว่าง 31- 86 ปี มีโรคประจำตัว 15 ราย ไม่ระบุจำนวน 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 390  ราย รวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนจนถึงปัจจุบันจำนวน 39,686 ราย 
    ศูนย์ข้อมูล covid 19 จ.นนทบุรี รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 606 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญมาจากครอบครัวและชุมชน เพศหญิง 339 ราย เพศชาย 267 ราย ต่างชาติ 61 ราย (เมียนมา 30 ราย, กัมพูชา 30 ราย และลาว 1 ราย)
    ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ จ.พิษณุโลก สถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศปิดพระอารามเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 1-31 ส.ค.2564 ไม่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้ามาภายในบริเวณวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  
    ที่ จ.พิจิตร นายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอตะพานหิน ได้มอบหมายให้นายชนม์วิศิษฎ์ ใจโลกา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.วังหว้า เพื่อดำเนินคดีกับผู้ติดเชื้อโควิด 2 ราย ที่ทำให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่แพร่ระบาดในเขตหมู่ 4 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน ซึ่งพบว่าผู้ติดเชื้อรายที่ 369-370 ของ จ.พิจิตร วันที่ 30 มิ.ย.64 เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี แต่ไม่ได้แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ และไม่กักตัว อีกทั้งยังเดินทางไปทั่วในพื้นที่ชุมชน 
อีสานหนักนิวไฮรายวัน    
    ที่ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่นิวไฮ 442 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตอีก 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 60 ราย โดยในจำนวนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 194 ราย รับผู้ป่วยกลับมารักษา 84 ราย สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 144 ราย รวมผู้ป่วยระลอกใหม่สะสมของจังหวัดนครราชสีมา 7,051 ราย รักษาอยู่ 3,787 ราย รักษาหาย 3,204 ราย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อมีประวัติสัมผัสเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กทม.มากที่สุด 226 ราย 
    ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานว่า สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 345 ราย เป็นตัวเลขผู้ป่วยทำสถิติสูงที่สุดตั้งแต่มีการระบาดมาของ จ.บุรีรัมย์อีกครั้ง แยกเป็นพบในพื้นที่จังหวัด 10 ราย ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 335 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 4,005 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย รักษาหายแล้ว 446 ราย ยังรักษาอยู่ 3,552 ราย กระจายตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด
    นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เรือนจำกลางขอนแก่น ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ โดยพบผู้ป่วยแล้วกว่า 1,200 ราย และจัดอยู่ในกระบวนการการรักษาที่ทีมแพทย์กำหนด แต่ด้วยการที่เรือนจำกลางขอนแก่นมีประชากรภายในและเจ้าหน้าที่ที่รวมกว่า 4,480 คน และในจำนวนนี้บางส่วนได้รับการพระราชทานอภัยโทษ ทำให้ทีมแพทย์จึงต้องประสานงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ในการนำผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษชุดแรก 300 คน มาทำการตรวจคัดกรองอย่างละเอียด ขณะเดียวกันยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่เรือนจำติดเชื้อเพิ่มอีก 5 คน ทั้งนี้ เตรียมประสานงานในการขอรับการสนับสนุนหน่วยทหารเสนารักษ์ จาก มทบ.23 และ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์ ในการร่วมสนธิกำลังทางการแพทย์และปรับระบบการทำงานร่วมกันในการควบคุมสถานการณ์ในเรือนจำ ส่วนคลัสเตอร์ตลาดศรีเมืองทองนั้น ได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไปแล้วกว่า 500 คน และมีคำสั่งปิดตลาดไปจนถึงวันที่ 4 ส.ค. 
         ที่ จ.อำนาจเจริญ มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 74 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีที่มาถึงจำนวน 68 ราย มีภูมิลำเนากระจายออกไปทุกอำเภอ 6 ราย 
    ที่ จ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มีคำสั่งด่วนให้นายอำเภอคุระบุรีทำการล็อกดาวน์พื้นที่หมู่ 10 ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี และให้นายอำเภอท้ายเหมืองล็อกดาวน์พื้นที่หมู่ 3 บ้านฝายท่า ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง ให้มีผลทันที หลังจากมีคลัสเตอร์ใหม่ระบาด โดยเฉพาะชุมชนชาวมุสลิม นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากลุ่มบุคลากรทางแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ หลายแห่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงต่ำ ทำให้ทางโรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง และโรงพยาบาลตะกั่วป่า มีประกาศปิดหรือหยุดให้บริการบางแผนก โดยเฉพาะโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ หยุดให้บริการทุกแผนก เว้นกรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อพบผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย 
    ที่ จ.ปัตตานี สถานการณ์การติดเชื้อยังน่าห่วง พบผู้ป่วยรายใหม่มากถึง 344 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ซึ่งขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสม 9,303 ราย รักษาหายแล้ว 6,192 ราย และเสียชีวิตสะสม 120 ราย ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ระบุว่าการห้ามออกนอกหรือเข้ามาในจังหวัดปัตตานี ยังคงมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวด และจะต้องมีหนังสือรับรอง
    ที่ จ.สงขลา พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 318 คน ติดเชื้อสะสม 12,344 คน เสียชีวิตสะสม 63 คน ขณะนี้นอนรักษาในโรง พยาบาล 3,048 คน รักษาหายแล้ว 9,233 คน 
    ที่วัดโบสถ์ ต.ย่านซื่อ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง พระครูกิตตยาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ (ย่านซื่อ) เจ้าคณะตำบลมหาดไทย ได้ขึ้นป้ายขนาดใหญ่ โดยมีข้อความว่า "วัดนี้รับเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ฟรี สอบถามเพิ่มเติม 09-2562-8996 บริจาคตามกำลังศรัทธา วัดโบสถ์ ตำบลย่านซื่อ" โดยพระครูกิตตยาภินันท์กล่าวว่า ทางวัดโบสถ์ยินดีเผาศพให้แก่ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ฟรีทุกราย หากไม่มีที่เผาศพให้ ทางวัดก็ยินดี และเต็มใจ ถึงแม้จะไม่ใช่ชาวจังหวัดอ่างทอง โดยมีสามเณรธีรวุฒิ ปิ่นสุวรรณ์ อายุ 18 ปี ทำหน้าที่ผู้ช่วยสัปเหร่อด้วย.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"