เช็กที่นี่! ทบ. เปิดรพ.สนามศูนย์คัดกรอง ลงทะเบียนจองคิวตรวจโควิดผ่านแอปฯ


เพิ่มเพื่อน    

2 ส.ค.64 - พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก กล่าวว่า ตามที่ขณะนี้รัฐบาลได้เร่งเปิดและขยายช่องทางการตรวจคัดกรองและการรักษาผู้ป่วยCOVID – 19 ให้กับประชาชน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม(กทม.และปริมณฑล) และเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว กองทัพบกได้ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข , กรุงเทพมหานครและองค์กรเอกชน จัดตั้ง “รพ.สนามศูนย์คัดกรองสโมสรทหารบก” ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.

ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการตรวจคัดกรอง และการส่งผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาอย่างเป็นระบบ โดยพลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ใช้ศักยภาพของกองทัพบกทั้งอาคารสถานที่และบุคลากร จากกรมสวัสดิการทหารบก กรมแพทย์ทหารบก และกรมการทหารช่าง เข้าดำเนินการปรับสถานที่ในสโมสรทหารบกทั้งหมด ติดตั้งระบบการรักษาพยาบาล การสื่อสารและจัดทำโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งการส่งกำลังพลและบุคคลากรทางการแพทย์เข้ามาบริหารจัดการร่วมกับ กทม.

ศูนย์คัดกรองดังกล่าว ได้เปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการตรวจหาเชื้อ , การคัดกรองผู้ติดเชื้อ , การแยกประเภทผู้ป่วย , การรักษาเบื้องต้น , การส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาตามความรุนแรงของโรค และยังได้จัดสถานที่ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 96 เตียงไว้เป็นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วย ในระหว่างรอการส่งตัวเข้ารับการรักษา

สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจคัดกรอง ต้องลงทะเบียนเข้ารับบริการ ทางระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ล่วงหน้าก่อน 1 วัน เริ่มตั้งแต่ 1ส.ค.64 เป็นต้นไป ในเวลา 08:00 - 18:00 น. และเมื่อลงทะเบียนจะได้รับรหัสที่ใช้ในการนัดหมาย และให้มาตามนัดพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมา เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองต่อไป โดยสามารถรองรับผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองประมาณ 1,000 รายต่อวัน

โดยช่วงบ่ายวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำงานภาพรวมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิด ศูนย์คัดกรอง ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก และมีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นเป็นจำนวนมาก โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว จัดระบบให้สอดคลองกับจำนวนผู้มารับการตรวจ และให้ระมัดระวังในป้องกันโรคในส่วนของเจ้าหน้าที่และประชาชน

สำหรับ “รพ.สนามศูนย์คัดกรองสโมสร ทบ.”มีขั้นตอนของการให้บริการเริ่มจากการลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคล การตรวจคัดกรองเชื้อเบื้องต้นโดย “รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน” และ รอผลตรวจประมาณ 30นาที  หากผลไม่พบเชื้อจะได้รับใบรายงานผลแล้วกลับบ้านได้ หากผลตรวจพบเชื้อจะได้รับการเอ็กซ์เรย์ปอดและเข้ารับการตรวจยืนยันCOVID19 อีกครั้ง(RT-PCR)

จากนั้น จะได้รับการพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการและรับการรักษาด้วยยารับประทาน ได้รับถุงยังชีพบรรจุสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการกักตัว ได้แก่ เครื่องวัดออกซิเจน , เครื่องวัดอุณภูมิ , อุปกรณ์รักษาโรค เป็นต้น จากนั้นจะเข้าสู่ระบบการรักษาของสำนักอนามัย กทม. ด้วยการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) , การกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) , รพ.สนาม หรือ รพ.ของ กทม.และสาธารณสุขต่อไป

นอกจากนี้กองทัพบกยังมอบให้ศูนย์การเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศคย.ศปม.ทบ.) ช่วยอำนวยความสะดวก รับ-ส่ง ผู้ป่วยไปตามจุดหมายที่กำหนดด้วย 


"ฝ่ายค้าน" นี่ วันๆ ขยันอ่านแต่รัฐธรรมนูญนะ อ่านหาช่อง ว่ามีมาตราไหนใช้เป็นเหตุให้ "พลเอกประยุทธ์" พ้นวงจรการเมืองได้บ้าง?

นายกฯ "ยิ่งถูกด่า-ยิ่งเด่น"
"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน