ททท.นครนายก หนุนผู้ประกอบการสู่ SHA พร้อมแนะนำ 3 เส้นทางคนพื้นที่ปั่นเพื่อสุขภาพ


เพิ่มเพื่อน    

          ททท.สำนักงานนครนายก ใช้ช่วงสถานการณ์โควิด-19 หนุนผู้ประกอบการพัฒนาระบบบริการสู่มาตรฐาน SHA ให้มากที่สุด พร้อมแนะนำ 3 เส้นทางปั่นจักรยานให้คนในพื้นที่ใช้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เน้นปั่นเดี่ยวและกลุ่มย่อยไม่เกิน 4-5 คน พร้อมใช้สื่อออนไลน์ให้ข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยวและสุขภาพ 

          จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือนิวนอร์มอล (New Normal) เป็นอย่างมาก และในส่วนของ ททท.สำนักงานนครนายก ได้ใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทำการพัฒนามาตรฐานบริการ ด้วยการเข้าร่วม โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ให้มากขึ้น

 

เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ SHA PLUS  

 

          ทั้งนี้ ททท.สำนักงานนครนายก ดำเนินการจัดทีมเจ้าหน้าที่ของ ททท. ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว 10 ประเภทในการเข้าสู่กระบวนการ โดยขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน SHA จำนวน 40 ราย จังหวัดปราจีนบุรี 60 ราย  และสระแก้ว 30 ราย  

          สำหรับโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เกิดขึ้นจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยททท.ร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายเพื่อยกมาตรฐานการบริการที่มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว โดยเชิญชวนผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ผ่านมาตรฐานการประเมิน จะได้รับเครื่องหมาย SHA เป็นสัญลักษณ์

          ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครนายกกล่าวต่อว่า นอกจากดำเนินการเรื่อง SHA แล้ว ยังมีแผนเตรียมการเพื่อต่อยอดยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่ของ ททท.สำนักงานนครนายก ที่มีความพร้อมไปสู่การได้รับมาตรฐานตราสัญลักษณ์ "SHA Plus+"  ที่รับรองว่าสถานประกอบการมีมาตรการทางสุขอนามัยในการควบคุมโรคโควิด-19 ที่สูงขึ้น โดยมีพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วเกินกว่า 70%

          "มาตรฐาน SHA Plus+ ถือเป็นการต่อยอดจากมาตรฐาน SHA ซึ่งได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และที่ผ่านมาได้นำร่องเปิดตัวไปแล้วที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรก ภายใต้นโยบายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในการเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา และถือเป็นต้นแบบสำคัญให้จังหวัดอื่นๆ เดินตาม นอกจากสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวว่าจะได้รับการบริการที่ปลอดภัยจากโควิด-19 แล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ฯลฯ ให้ฟื้นฟูกลับมาโดยเร็ว" ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครนายกกล่าว

          ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครนายกกล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกว่า ยังคงเน้นการอยู่กับบ้านเพื่อความปลอดภัย โดยสำนักงาน ททท.ให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งการให้ข้อมูล ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งมีการแนะนำสถานที่ที่เหมาะสมกับบางกิจกรรมให้กับคนในพื้นที่ เช่น การปั่นจักรยาน ที่ช่วยให้ทุกคนได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียด ได้ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพ

 

 

          ทั้งนี้ มีตัวอย่างเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่ ททท.สำนักงานนครนายก ขอแนะนำจำนวน 3 เส้นทาง ลักษณะเป็นเส้นทางปั่นจักรยานทางเรียบระยะสั้น  สะดวก มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ  เพราะเป็นการปั่นในพื้นที่โล่ง กว้างขวาง  ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวที่สวยงาม สามารถปั่นเว้นระยะห่างกันได้เป็นกรุ๊ปย่อยๆ เพื่อออกกำลังกาย หรือปั่นท่องเที่ยวทิวทัศน์สองข้างทางสวยงาม ถ่ายรูปเช็กอินได้อย่างแสนสบาย สอดรับกับอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก ที่ถือเป็นเมืองจักรยาน เพราะมีชมรมจักรยานจำนวนมาก มีนักปั่นจักรยานไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ที่ผ่านมามีกิจกรรมปั่นจักรยานตลอดทั้งปี เพียงแต่ในช่วงนี้ต้องหันมาปรับเป็นการปั่นเดี่ยว หรือปั่นกลุ่มย่อย 4-5 คน เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่มีการปั่นที่เว้นระยะห่างและปฏิบัติตัวตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

รายละเอียดใน 3 เส้นทางตัวอย่างปั่นทางเรียบระยะสั้น

         

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเส้นทางและดูภาพเคลื่อนไหว หรือผู้ที่ยังไม่มีโอกาสไป และเดินทางไม่สะดวก ก็สามารถท่องเที่ยวมุมมองใหม่ ผ่านการรับชม ได้ที่ Facebook : ททท.สำนักงานนครนายก (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 

          สำหรับเส้นทางที่ 1 ระยะทาง 40 กิโลเมตร เริ่มจาก  1.1  อำเภอเมืองฯ (จุด Start ศาลากลางจังหวัดนครนายก) 1.2 ทุ่งนาตานันท์ (จุดแวะถ่ายภาพ) 1.3 อ่างเก็บน้ำทรายทอง 1.4 อ่างเก็บน้ำคลองโบด 1.5 สิ้นสุดทริปที่ศาลากลางนครนายก

 

ทุ่งนาตานันท์ จุดแวะถ่ายภาพยอดนิยม

อ่างเก็บน้ำทรายทอง บนเส้นทางปั่นระยะ 40 กิโลเมตร

         

          เส้นทางที่ 2 ระยะทาง 36 กิโลเมตร   2.1 อำเภอเมืองฯ  (จุด Start ศาลากลาง จังหวัดนครนายก) 2.2 ตลาดโรงเกลือ 2.3 วัดพราหมณี 2.4 ตลาดเท่ง 2.5 น้ำตกสาริกา 2.6 สิ้นสุดที่ศาลากลางนครนายก และเส้นทางที่ 3  ระยะทาง 25 กิโลเมตร 3.1 อำเภอเมืองฯ (จุด Start ศาลากลาง จังหวัดนครนายก)  3.2 วัดท่าช้าง 3.3 เมืองโบราณดงละคร 3.4 วัดมณีวงศ์ และ 3.5 จุดสิ้นสุดศาลากลางนครนายก

 

 น้ำตกสาริกา  แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของนครนายก อีกจุดหมายบนเส้นทาง

บรรยากาศเส้นทางปั่นระยะ 25 กิโล ผ่านเมืองโบราณดงละคร

วัดมณีวงศ์ อีกหนึ่งจุดหมายบนเส้นทางปั่นระยะ 25 กิโลเมตร

 

          ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครนายกกล่าวต่อว่า นอกจากกิจกรรมต่างๆ แล้ว ยังใช้ช่องทางเฟซบุ๊ก ททท. สำนักงานนครนายก เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆ ทางด้านการท่องเที่ยว อาทิ แนะนำโปรโมชั่นทางท่องเที่ยวต่างๆ กับผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA ที่ผู้สนใจสามารถตรวจสอบและทำการจองไว้ก่อน ไว้รอกลับมาเที่ยวภายหลังเมื่อสถานการณ์กลับมาสู่สภาวะปกติ รวมทั้งโปรโมชั่นการท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจในพื้นที่อื่นๆ ภายในประเทศ ภายใต้ความรับผิดชอบของ ททท.

          รวมทั้งมีการเผยแพร่ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว เพื่อให้ประชาชนไม่ลืมเลือนและคลายความคิดถึงแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการแจ้งสถานการณ์เปิดหรือปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญสุด ไม่ละเลยแนวทางการให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ท่องเที่ยววิถีใหม่ในรูปแบบต่างๆ หลังสถานการณ์คลี่คลาย และยังแชร์ข้อมูลสาระความรู้ดีๆ ที่มีประโยชน์ อย่างเช่นความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับบริการของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตัว ดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัว

 

หนึ่งในสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA

 

          "เชื่อว่าการแนะนำเส้นทางจักรยานระยะสั้น 3 เส้นทาง รวมทั้งการแจ้งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์  จะทำให้ทุกคนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดลงบ้าง และเมื่อสถานการณ์กลับมาปกติ นักท่องเที่ยวจะไม่ลืมการกลับมาพักผ่อนและใช้บริการผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรา SHA ของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ที่มีการบริการที่ดีและปลอดภัยอย่างแน่นอน" ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครนายก กล่าว

 

อีกบรรยากาศหลังจากฝนตก ที่ทุ่งนาตานันท์ จุดถ่ายภาพยอดนิยม

         

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้วได้ ผ่านช่องทาง Facebook :ททท.สำนักงานนครนายก (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)

 

 

 

 

สรณะ รายงาน


พี่ "หมอเดชา" ของผม.... "นาวาโทเดชา สุขารมณ์" ท่านจากไปโดยสงบเสียแล้ว เห็นข่าวใจหายแวบ! เพราะท่านคือ "พี่หมอที่เคารพ" ของผมมายาวนานไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ทั้งข้าว น้ำ รอยยิ้ม และรักที่มีให้ ฝังใจจำตลอด

"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว