โควิดหนุนเบี้ยรับรวมประกันครึ่งแรกโต 3.13%


เพิ่มเพื่อน    

 

3 ส.ค. 2564 นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ครึ่งปีแรกขอกปี 2564 (มกราคม – มิถุนายน) ธุรกิจประกันชีวิตมีผลงานเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 294,896.57 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 3.13% เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปี 63 ซึ่งจำแนกเป็นเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ จำนวน 83,745.52  ล้านบาทด้วยอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 9.88% และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปจำนวน 211,151.05 ล้านบาทด้วยอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 0.68% และมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต 81%

 

ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมและมีการเติบโตสูงเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 21,598.72 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่สูงถึง 96.05 % ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง มีเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 46,549 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 7.54% และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,243.93 ล้านบาท ที่เติบโตเพิ่มขึ้น 5.74 แต่มีสัดส่วนการขายอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทอื่น

 

 ทั้งนี้จากการที่ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนเติบโตขึ้น เนื่องจากสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่นและเรื่องความคุ้มครองของประกันชีวิต ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอื่นๆ ทำให้ประชาชนต้องตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 

 

สำหรับแนวโน้มในครึ่งหลังของปี 2564 ภาคธุรกิจประกันชีวิตยังคงมองว่าธุรกิจจะเติบโตได้ตามที่คาดการณ์การเติบโตไว้ในระดับที่ใกล้เคียงกับเมื่อต้นปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงยื้อเยื้อและจำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ครั้งนี้ก็ยังสอดคล้องกับการคาดการณ์ GDP ของประเทศที่มีการฟื้นตัวช้า  

 

อย่างไรก็ตามสมาคมประกันชีวิตไทยและภาคธุรกิจประกัน มีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยไปจนครบกำหนดสัญญา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้มีความหลากหลายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนมีการพัฒนาช่องทางการขายและบริการผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง


ทักษิณนี่..... ดูจากการโพสต์ทุกวันนี้ ถ้าไม่เรียกว่าโหนกระแสสามนิ้ว ก็ต้องบอกว่า ถูกระบอบ "สามนิ้ว" กลืนไปเป็นนิ้วก้อยหรือนิ้วโป้งตีนซ้ายธนาธรเรียบร้อยแล้ว!

ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO