‘ออมสิน’แจงลูกค้าเบาใจรัฐบาลเป็นประกันคุ้มครองเงินฝากและดอกเบี้ย


เพิ่มเพื่อน    

 

10 ส.ค. 2564 ตามที่มีลูกค้าเงินฝากธนาคารออมสินจำนวนมาก สอบถามถึงกรณีที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประกาศปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก โดยผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก จะได้รับความคุ้มครอง 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน เท่านั้น ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นั้น

 ธนาคารออมสินขอเรียนชี้แจงว่า

  1. ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จัดตั้งขึ้นและดำเนินการงานตาม พ.ร.บ. ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ดังนั้น การที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกาศปรับลดวงเงินคุ้มครองฯ จึงไม่ได้ส่งผลต่อการคุ้มครองเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน แต่อย่างใด

2. ธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ต่างจากสถาบันการเงินอื่นทั้งหมด โดย พ.ร.บ. ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 มาตรา 21 มีสาระสำคัญคือ การคืนเงินต้น และการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงินกับธนาคารออมสิน มีรัฐบาลเป็นประกันทั้งสิ้น

3. ปัจจุบัน ธนาคารออมสิน มีสถานะการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง โดยมีฐานเงินฝากและสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสถาบันการเงินของรัฐ   

ทั้งนี้ ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เปิดให้บริการลูกค้าเทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ได้แก่ เงินฝาก เผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.35 %ต่อปี และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.45 %ต่อปี * รวมถึงสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี และ 2 ปี  ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115

*กรณีผู้ฝากเงินเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยก่อนเสียภาษีประมาณ 0.41% (เงินฝาก 4 เดือน) และ 0.53% (เงินฝาก 7 เดือน)

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"