7 อรหันต์ทองคำกสทช. หรือ "ทหาร" กวาดเรียบ?


   

            ปิดรับสมัครกันไปแล้วกับการเตรียมสรรหาและคัดเลือก

"คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ" หรือ "7 อรหันต์ทองคำ กสทช.ชุดใหม่" โดยพบว่ามีผู้มาสมัครรวมกันทั้งสิ้น 86 รายชื่อ มีทั้งทั้งระดับบิ๊กเนม-โนเนม ซึ่งหลังจากนี้ก็อยู่ที่กรรมการสรรหา กสทช.ที่มี "อุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" เป็นประธาน แล้วว่า จะเลือกผู้สมัครแต่ละคนออกมาอย่างไร จะมีใครบ้างที่ติดโผ เข้ารอบ 14 รายชื่อ เพื่อส่งไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเลือกให้เหลือ 7 รายชื่อ

            ทั้งนี้ กสทช.ชุดใหม่ จะมีด้วยกัน 7 คน แยกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ด้านกิจการกระจายเสียง (2) ด้านกิจการโทรทัศน์ (3) ด้านกิจการโทรคมนาคม (4) ด้านวิศวกรรม (5) ด้านกฎหมาย (6) ด้านเศรษฐศาสตร์ และ (7) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ

            โดยรายชื่อผู้สมัครแต่ละด้านที่น่าสนใจก็เช่น ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 9 คน อาทิ พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พ.อ.กฤษฎา เทอดพงษ์ ผอ.กองกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม, พล.ต.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน 9 คน เช่น พล.ต.วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน ททบ.5, นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท, พล.อ.ศักดา แสงสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย, พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกองทัพบก, ณภัทร วินิจฉัยกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท, วสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท         

            ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 12 คน อาทิ กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท โทรคมนาคม, พ.อ.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ นายทหารปฏิบัติการ กองบัญชาการกองทัพไทย, ทศพร ซิมตระการ ปฏิบัติงาน กสทช. รองผู้จัดการใหญ่ กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), อานนท์ ทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที, พล.ต.มณฑล ปราการสมุทร เจ้ากรมการทหารสื่อสาร 8, วุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที, พล.ท.สมศักดิ์ ต่างท้วม อดีตหัวหน้ากิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคม กลาโหม

            ด้านวิศวกรรม จำนวน 11 คน อาทิ พ.อ.อนุรัตน์ อินกัน, ฐวุฒิ ศาสตราวาทะ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริษัท เอซีทีโมบาย จำกัด, พล.อ.ต.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช., พล.อ.อ.เอกรัฐ ษรานุรักษ์ อดีตเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ, พล.อ.ต.วินัย จันทร์เปล่ง รอง ผบ.โรงเรียนนายเรืออากาศฯ ส่วน ด้านกฎหมาย จำนวน 18 คน อาทิ เสาวนีย์ อัศวโรจน์ อดีตตุลาการศาล รธน., ประพันธ์ คูณมี อดีตแนวร่วมพันธมิตรฯ, พล.ต.สุพิชาติ เสนานุรักษ์ ที่ปรึกษาประจำ กสทช., มนูภาน ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6, สรจักร เกษมสุวรรณ อดีตเอ็มดี อสมท, พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ

            ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 9 คน เช่น อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อดีตปลัด ก.คลัง, พล.อ.ณัฎฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน 18 คน เช่น จิรชัย มูลทองโร่ย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

            ส่วนหลังจากนี้ กรรมการสรรหาฯ และ สนช.จะเลือกผู้สมัครทั้งหมด จนเหลือ 7 อรหันต์ทองคำ กสทช. ออกมา มีชื่อใดบ้างต้องรอติดตาม ท่ามกลางกระแสข่าวว่า รอบนี้ไม่แน่ ทหาร-คนในกองทัพ อาจจะเข้ามาเป็น กสทช.จำนวนมาก โดยเฉพาะ ว่าที่ประธาน กสทช. คนใหม่ ข่าวว่าเริ่มมีบางชื่อเป็นตัวเต็งออกมาแล้ว.


ม็อบ "ขยะ-รกเมือง" ที่สุด ก็ม็อบ "เห็บแม้ว" นี่แหละ! อย่างแก๊ง "จ่านิว-นายโรม"........ ถ้าเป็นเขมร-ญวนยุคก่อน เขาไม่เอาไปทำปุ๋ยหรอก

'ธรรมศาสตร์กับศิษย์ประสาท'
หน้าที่ 'เจ้าภาพ' ฉลอง ๔ ปี
'ด้วยห่วงไฟชอร์ต สส.ตาย'
ว่าด้วย "มืดมนและอันตราย"
'บวชซ่อนชั่ว-บวชศรัทธา'?
มาเลย์ที่ 'มีมากกว่าอายุ'