ชม"เมืองน่าน"ในม่านฝน ช็อปปิ้งสินค้าเกษตร งานหัตถกรรมจากชุมชน


เพิ่มเพื่อน    

          ททท.สำนักงานน่าน ชวนเที่ยวออนไลน์ ชมบรรยากาศเมืองน่านในช่วงฤดูฝน พร้อมจับมือพันธมิตรเปิดช่องทางการตลาดให้ชุมชนขายสินค้าการเกษตร งานผ้าทอและผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งหนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ SHA รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ เน้นความปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน SHA

         

         ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบในภาพรวมทางการท่องเที่ยวทั่วประเทศ และเชื่อมโยงมาถึงจังหวัดน่านด้วย 

         ททท.สำนักงานน่านได้น้อมรับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ประชาชนอยู่กับบ้านเพื่อความปลอดภัย และใช้โอกาสนี้เตรียมความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New Normal ควบคู่กับการใช้สื่อออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม  Facebook : TAT NAN  ททท.สำนักงานน่าน, Line:@tat.nan, Twitter: @tatnanofficial และ IG: tatnan_office    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ ททท. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกร และผู้จำหน่ายสินค้าชุมชน 

          ขณะเดียวกันยังใช้ช่องทางออนไลน์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาที่น่าสนใจ และมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อย้ำเตือนความทรงจำ และเป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย สามารถเดินทางข้ามจังหวัดมาท่องเที่ยวได้เหมือนปกติ

 

 ทะเลหมอกช่วงฤดูฝนเมืองน่าน

         

          นอกจากนี้ ยังนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์และรายงานสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ให้คนทั่วไปรับทราบ อาทิ การเปิดหรือปิดสถานที่ท่องเที่ยว มาตรการเดินทางเข้าเมืองน่าน  รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันโควิด ฯลฯ เป็นต้น   

          ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานน่าน กล่าวต่อว่า ททท.สำนักงานน่านได้ทำการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ให้มากที่สุด โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการในจังหวัดน่านประมาณกว่า 40 แห่งเข้าร่วมครอบคลุม 10 ประเภทกิจการ ตามที่ ททท.กำหนดไว้  ได้แก่ 1.ภัตตาคาร ร้านอาหาร 2.โรงแรม ที่พัก สถานที่จัดประชุม 3.นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4.ยานพาหนะ 5. บริษัทนำเที่ยว 6.สุขภาพและความงาม 7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9.โรงละคร โรงมหรสพ การจัดกิจกรรม และ 10.ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

 

นาขั้นบันได บรรยากาศที่นักท่องเที่ยวประทับใจ

         

         สำหรับโครงการมาตรฐาน SHA เกิดขึ้นจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  โดย ททท.ร่วมกับกรมควบคุมโรค  กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายเพื่อยกมาตรฐานการบริการที่มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยเชิญชวนผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ผ่านมาตรฐานการประเมิน จะได้รับเครื่องหมาย SHA เป็นสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว 

          ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานน่าน กล่าวต่อว่า ททท.และภาคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่านทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้ร่วมกันช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ ซึ่งมีผลผลิตสินค้าเกษตรตามฤดูกาล ด้วยการเปิดช่องทางการตลาด จำหน่ายผลไม้และสินค้าจากชุมชน จำหน่ายให้คนในพื้นที่ แต่เป็นไปภายใต้มาตรการสาธารณสุขของจังหวัดน่าน และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสั่งซื้อได้ในหลายช่องทางผ่านสื่อออนไลน์

 

"งานเทศกาลลำไย และของดีเชียงกลาง @ น่าน"  เมื่อเร็วๆนี้

         

          สำหรับตัวอย่างกิจกรรมที่จัดไปแล้วแต่ประชาชนที่สนใจยังสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ได้ ได้แก่ "งานเทศกาลลำไย และของดีเชียงกลาง @ น่าน" ณ สวนเกษตรแปลงใหญ่ลำไย บ้านพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา จำหน่ายลำไย, เงาะ, อโวคาโด และ สินค้าการเกษตรอีกหลายชนิด   

          นอกจากนี้ ยังมีงาน “มหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน..."หาของดีดี...ให้แม่" ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอภูเพียง เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคมที่ผ่านมา จำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป กาแฟ เครื่องเงิน สินค้าโอท็อป และของดีของเด่นของจังหวัดอีกมากมาย  

          "กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสินค้าจากชุมชน พัฒนาช่องทางการตลาด พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนสร้างการรับรู้และเปิดช่องทางการสั่งซื้อสินค้าภายหลังจากการจัดงานได้อีกด้วย" ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานน่านกล่าว 

          นอกจากสินค้าด้านการเกษตรแล้ว ยังมีสินค้าที่ผลิตในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าผ้าทอเมืองน่าน ซึ่งปัจจุบันมีการยกระดับจนกลายมาเป็นเสื้อผ้าร่วมสมัย ซึ่งผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากผู้ผลิตซึ่งมีอยู่หลากหลายประเภท ได้แก่

 

การทอผ้าพื้นเมืองน่านโดยคนในชุมชน

 

          ผ้าทอ “บ้านซาวหลวง” มีการทอทั้งผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายสลับไหม เติมดิ้นเงินดิ้นทองเพิ่มความสวยงาม ลวดลายเอกลักษณ์คือ ลายบ่อสวก ซึ่งแกะลวดลายมาจากปากไหที่ค้นพบที่แหล่งเตาโบราณบ้านบ่อสวก ประกอบด้วย ลายอินธนู ลายนกฮูก ลายอินคำแสง ฯลฯ ที่มีความสวยงาม ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร  0-61316-0733 

 

 

 

                                        ผ้าทอพื้นเมืองน่าน                                                

 

          "ร้านฝ้ายเงิน" นอกจากจะเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่มีให้เลือกหลายสไตล์ ราคาไม่แพง ร้านฝ้ายเงินยังเป็นแหล่งรวบรวมผ้าทอหลากลวดลายตั้งแต่ของใหม่ลายประยุกต์และแบบดั้งเดิม สีสันสวยงามเตะตา ไปจนถึงผ้าโบราณล้ำค่า โทร. 0-5468-1163

 

 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน ร้านฝ้ายเงิน

         

          "โฮงเจ้าฟองคำ" ผลิตและจำหน่ายผ้าพื้นเมือง ลายเอกลักษณ์คือ ผ้าลายน้ำไหลหยดน้ำ ซึ่งเป็นลายที่พัฒนามาจาก ลายน้ำไหลของไทลื้อ แต่ให้มีความอ่อนช้อยราวกับสายน้ำไหลจริงๆ โทร. 0-5471-0537

 

ผ้าทอเมืองน่าน ร้านวราภรณ์ผ้าทอ

 

          "วราภรณ์ผ้าทอ" จำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองแบบต่างๆ และลายผ้าลิขสิทธิ์เฉพาะของทางร้านคือ ลายปล้องหนานบัวผัน” และ “ลายม่านหนานบัวผัน” ด้วยการใช้แรงบันดาลใจจากภาพซิ่นบนจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ โทร.  08-3322-1885

         "บ้านดอนมูล" เป็นกลุ่มทอผ้าไทลื้อที่มีรูปแบบการตัดเย็บกันง่ายๆ ใต้ถุนบ้าน ท่ามกลางความอบอุ่นของกลุ่มชาวบ้านเชื้อสายไทลื้อที่สืบทอดภูมิปัญญาในการย้อมสี ทอผ้า เย็บผ้า แล้วต่อยอด จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าทอหลากหลาย มี ตั้งแต่ผ้าซิ่นแบบดั้งเดิม ไปจนถึงเสื้อผ้า กางเกง เดรส กระเป๋า มีการดีไซน์ให้โดนใจคนรุ่นใหม่ แต่ยังได้กลิ่นอายชาวเหนือแบบร่วมสมัย โทร. 09-1052-1322, 08-0 852-1399  

         "จันทร์สมการทอ"  มีผ้าทอลายน้ำไหลที่ขึ้นชื่อของชาวไทลื้อ ที่สืบทอดมาเป็นร้อยปี และได้มีการประยุกต์ลายเพิ่มเติมขึ้นมา เช่น ลายจรวด ลายแมงมุม ลายปลาหมึก ลายเล็บมือนาง เป็นต้น โทร. 0-5468-5222    

         "แพวผ้าฝ้าย" มีการพัฒนาผ้าทอ  ไม่ว่าจะเป็นซิ่นแบบดั้งเดิม เสื้อผ้า กางเกง กระโปรง กระเป๋า ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าม่าน ไปจนถึงรองเท้า มีหลากรูปแบบ หลายระดับราคาให้เลือกซื้อ เรียกว่าผลิตเองขายเองตั้งแต่ต้นถึงปลายน้ำ จนมีคำสั่งซื้อเข้ามาทั้งจากในเมืองไทยและจากต่างประเทศ แถมยังดีไซน์ชุดเก๋ๆ ล้ำๆ จนเป็นที่รู้จักในวงการแฟชั่นอีกด้วย โทร. 08-9851-8918

          สำหรับผู้สนใจผ้าพื้นเมืองน่านเพิ่มเติม สามารถติดตามได้อย่างละเอียดผ่าน เว็บไซต์ วันธรรมดาน่าเที่ยวของ www.weekdayspecialthailand.com /9570 ซึ่งในเว็บไซต์นี้ นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับผ้าพื้นเมืองน่านแล้ว ยังมีเรื่องราวของที่กิน-ที่พัก-สถานที่น่าสนใจและกิจกรรมจากพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศให้เข้าไปชมกันได้

 

ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน  จิตรกรรมฝาผนัง ที่่มีชื่อเสียงวัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ หนึ่งในวัดสำคัญของเมืองน่าน

         

          ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานน่าน  กล่าวต่อว่า ส่วนสุดท้ายที่ ททท.ดำเนินการ คือตอกย้ำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ข้างต้น  เพื่อไม่ให้ทุกคนไม่ลืมเลือนน่าน เช่น การนำเสนอภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ และข้อมูล ของสถานที่สำคัญในเมืองน่าน เช่น จิตกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่าน วัดภูมินทร์,  วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร, วัดมิ่งเมือง และเสาพระหลักเมืองน่าน, วัดพระธาตุแช่แห้ง, วัดหัวข่วง, วัดภูเก็ต,  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน, อุทยานแห่งชาติ 7 แห่งในเมืองน่านที่มีความสวยงาม, ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา, ตลาดสดเช้าเมืองน่าน หรือตลาดสดตั้งจิตอนุสรณ์, แหล่งท่องเที่ยวที่อำเภอปัว, บ่อเกลือ และพาไปชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม

 

พระธาตุแช่แห้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน

 

          ในช่วงกรีนซีซั่น หรือการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนนี้ มีการนำเสนอบรรยากาศทะเลหมอก ตามเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน และกิจกรรมที่น่าสนใจที่เคยได้รับความนิยมในช่วงนี้ อาทิ ล่องแก่งลำน้ำว้า และปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมืองน่าน ชิมกาแฟน่าน เที่ยวคาเฟ่ และไม่พลาด ชิมอาหารเหนือในร้านต่างๆ เป็นต้น

 

สายหมอกที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 

อุทยานแห่งชาติดอยภูคาช่วงฤดูฝน

         

         ผู้สนใจสามารถติดตามบรรยากาศและข่าวสารการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านได้ทาง Facebook : TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน 

 

 

 

 

สรณะ รายงาน

amazing-thailand-safety-&-health-administration-(sha) new-normal sha tat-nan กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยววิถีใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขายสินค้าการเกษตร งานเทศกาลลำไย-และของดีเชียงกลาง[email protected]น่าน ชม"เมืองน่าน"ในม่านฝน ชวนเที่ยวออนไลน์ ททท. ผู้ประกอบการท่องเที่ยว มหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน..."หาของดีดี...ให้แม่ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ยกระดับมาตรฐานการบริการ ร้อยตรีภาณุวัฒน์-ขัดนาค ลายปล้องหนานบัวผัน ลายม่านหนานบัวผัน วราภรณ์ผ้าทอ สำนักงานน่าน สื่อออนไลน์ อยู่กับบ้านเพื่อความปลอดภัย

เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"