สำนักเลขาฯครม.ตีกลับหนังสือขอโปรดเกล้าฯย้อนหลัง 'ปรเมศวร์' นั่งผู้ตรวจอัยการ


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

21 ส.ค.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือถึงอัยการสูงสุด เรื่องแต่งตั้งข้าราชการอัยการ

โดยอ้างถึง 1.หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุดที่อส0005(คก1)/3454 ลงวันที่ 18 มี.ค.64

2.หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุดที่อส 0005 (คก1) / 4657 ลงวันที่ 19 เม.ย.64

3.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่นร 0508/ ท 6963 ลงวันที่ 1 มิ.ย.2564

4.หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุดที่อส 0005(คก1)/10412 ลงวันที่ 2 ส.ค.64

ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ และอัยการอาวุโสผู้มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 973 ราย โดยยังไม่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเนตร นาคสุข และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม โดยแจ้งว่าเมื่อข้อเท็จจริงกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนชั้นต้นและการถูกดำเนินคดีอาญายุติแล้วจะได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอัยการเพื่อพิจารณาว่ามีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งใดต่อไป ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 เเละ 2 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตามที่เสนอ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้สำนักงานอัยการสูงสุดทราบแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง

ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดแจ้งว่าการดำเนินคดีอาญากับนายปรเมศวร์ ถึงที่สุดแล้ว ส่วนกรณีความผิดทางวินัยอัยการสูงสุดมีคำสั่งว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยเล็กน้อยให้งดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนตามนัยความเห็นของคณะกรรมการอัยการ และได้เสนอคณะกรรมการอัยการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2564 และเห็นควรนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปรเมศวร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไปจึงขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการอัยการตามหนังสือที่อ้างถึง 4 นั้น

สำนักเลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่ากรณีสำนักงานอัยการสูงสุดขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายปรเมศวร์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการเมื่อคราวที่ผ่านมา สำนักงานองคมนตรีได้เคยมีหนังสือขอให้ยืนยันความถูกต้องเหมาะสมในการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่ง  ก่อนที่สำนักงานอัยการสูงสุดจะขอถอนเรื่องดังกล่าวกลับมาพิจารณาอีกครั้ง

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการดังกล่าวในครั้งนี้มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามความประสงค์ของสำนักงานองคมนตรี จึงขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดโปรดยืนยันความถูกต้องเหมาะสมในการแต่งตั้งนายปรเมศวร์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ และแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบโดยด่วนด้วยเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"