'เอนก' ชูประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ เรียนรู้อดีตสู่การพัฒนา มองภาพอนาคตตอบโจทย์ประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

 

'เอนก' ชูประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ เรียนรู้อดีตสู่การพัฒนา มองภาพอนาคตตอบโจทย์ประเทศ

26ส.ค.64-นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวในงานเสวนา เรื่อง “ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตอนหนึ่งว่า อว. มีหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น 3 หน่วยงาน ได้แก่ วศ. วว. และ สวทช. ที่มีทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต อดีตเป็นรากฐานของปัจจุบัน ส่วนปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้น เราจึงต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้จากอดีต เพื่อทำปัจจุบันให้ดี ปูทางไปสู่อนาคตที่ดี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของตนที่มุ่งประสานศาสตร์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือประวัติศาสตรที่เชื่อมโยงเข้ากับวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี นี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า อว. จะเป็นกระทรวงแห่งการพัฒนาศิลปะวิทยาการทั้งปวง และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ

“การได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงเข้ากับองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จะสามารถมองภาพอนาคตประเทศไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของ อว. ในฐานะเป็นกระทรวงแห่งความรู้ ศิลปะวิทยาการ ผสมผสานทั้งสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน”รมว.อว.กล่าว


"เสาร์-อาทิตย์" ทุกคนก็อยากสบายๆ อะไรที่หนักกระบาล ถ้าไม่จำเป็น ไม่มีใครอยากนำมายัดหัว

วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?
ตูน-ก้อย"เด็กแนว"ไหน?