ปปช. ตั้ง 4 บิ๊กนั่งรองเลขาฯ-ผู้ตรวจฯ แทนคนเกษียณอายุราชการ


เพิ่มเพื่อน    

30 ส.ค.64 - รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ​ (ป.ป.ช.)​ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสำนักงานป.ป.ช. (กปปช.) ได้เห็นชอบแต่งตั้ง นักบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้ พล.ต.ต.อรุณ อมรวิริยะกุล ผู้ตรวจราชการสำนักงานป.ป.ช. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. , นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. , พ.ต.ต.ชัชนพ ผดุงกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักงานป.ป.ช. , นายสุกิจ บุญไชย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักงานป.ป.ช. เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"