สมอ.ชวนอุตฯ เครื่องมือแพทย์ เร่งใช้ประโยชน์มาตรฐานเกี่ยวกับโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

 

10 ก.ย. 2564 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ได้รับเลือกจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ(บอร์ด กมฟท.) ที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้เป็นตัวแทนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ International Electrotechnical Commission – IEC เพื่อร่วมดำเนินงานด้านการมาตรฐานในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการเสนอข้อคิดเห็นในการกำหนดมาตรฐาน การออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้การที่ประเทศไทยโดย สมอ. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก IEC นอกจากจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศแล้ว ยังได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานมาตรฐานของประเทศไทยให้ก้าวทันสถานการณ์โลกอีกด้วย โดยที่ผ่านมา ได้มีการนำมาตรฐานของ IEC มาประกาศใช้แล้วกว่า 800 มาตรฐาน ถือเป็นการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมากว่า 1.8 ล้านล้านบาท สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ขณะที่ล่าสุด IEC ได้อนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงเอกสารมาตรฐานเกี่ยวกับบริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ (Medical electrical equipment) จำนวน 5 เรื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้ 1. IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 CSV ,  2.IEC 60601-1-2:2014 , 3. IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 CSV ,  4.EC 60601-1-8:2006+AMD1:2012 CSV ,  และ 5. IEC 60601-1-11:2015, Medical electrical equipment - Part 1-11:

อย่างไรก็ตามการส่งผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ได้มีมติเห็นชอบให้ สมอ. โหวตออกเสียงเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของ IEC ตลอดจนรับรองงบประมาณและรับรองธรรมนูญและระเบียบวิธีปฏิบัติของ IEC ฉบับใหม่ ซึ่งการโหวตออกเสียงดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 7 ต.ค. 2564 นี้ ในการประชุมสามัญประจำปีของ IEC ระหว่างวันที่ 1 - 8 ต.ค. 2564 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศในอาเซียน และหนึ่งใน 26 ประเทศทั่วโลกที่สามารถโหวตออกเสียงได้


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"