โผทหาร คลอด 771 นาย 'บิ๊กหน่อย-บิ๊กเฒ่า-บิ๊กป้อง' นั่งปลัด กห. ผบ.ทร. ผบ.ทอ.


เพิ่มเพื่อน    

จากซ้ายไปขวา พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย , พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ และ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์

"โผทหาร" คลอด 771 นาย " บิ๊กหน่อย -บิ๊กเฒ่า-บิ๊กป้อง" นั่ง ปลัด กห. ผบ.ทร. ผบ.ทอ./  บูรพาพยัคฆ์คืนชีพ  “บิ๊กต่อ”ผงาด 5 เสือทบ. -“บิ๊กโต”ขึ้น มทภ.1/  จับตา ตท.28 คุม พล.1 รอ. / คอแดง เข้าคุม ตท.-รร.จปร.

14 ก.ย.64 - หลังจากคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติการโอนย้าย พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร มาดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในช่วงหัวค่ำ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งสิ้น 771 นาย ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

สำหรับตำแหน่งที่สำคัญๆมีดังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม "บิ๊กหน่อย" พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ (ตท.20)  เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ (ตท.24) รองปลัด กห. น้องรัก “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  เป็น รองปลัด กห. จ่อขึ้น เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารในปีหน้า พล.ร.อ. มนัสวี บูรณพงศ์  (ตท.20)  ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น รองปลัด กห. พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร (ตท.21) รองปลัด กห.

เด็ก “บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม”ได้ดีที่กลาโหม

นอกจากนั้นยังมีนายทหารคนสนิทของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร ได้ขยับชั้นยศขึ้นเช่น   “เสธ.มิตต์”พล.ต. นิมิตต์ สุวรรณรัฐ รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหาร กับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม และโฆษกกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  พ.อ. ณุดนัย บูรณสมภพ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานปลัดกระทรวง กลาโหม

ทางด้าน กองทัพไทย พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล (ตท.21) ผู้บัญชาการหน่วนบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) เป็น รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ,พล.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย (ตท.21) รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบกเป็น รอง.ผบ.ทสส. ,พล.ร.อ.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ (ตท.22) ผู้ช่วย ผบ.ทร. เป็น  รองผบ.ทสส. ,พล.อ.ณตฐพล บุญงาม (ตท.21) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เสธ.ทหาร พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม  แม่ทัพภาคที่ 2( มทภ. 2) เป็น รองเสธ.ทหาร  พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น รอง เสธ.ทหาร  พล.อ.ท.สุวรรณ ขำทอง เจ้ากรมกำลังพลทหารเป็น รอง เสธ.ทหาร 

“บิ๊กแก้ว”ดัน”บิ๊กบุ๋ม”ติดพลเอก

พล.ท.จีรัชญ์ บุญชญา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง เป็น ผบ.นทพ.  ขณะที่ พล.ท.สุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อร้าย (ศตก.) ทหารม้าน้องรัก ‘บิ๊กแก้ว’ ขยับขึ้นพลเอกตำแหน่ง รองเสธ.ทหาร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง

พล.ต.สุรสีห์ ดรุณสาสน์ รอง เจ้ากรมกำลังพลทหารเป็น เจ้ากรมกำลังพลทหาร พล.อ.ต. อดิศร อุณหเลขกะ รองปลัดบัญชีทหาร เป็น ปลัดบัญชีทหาร พล.ต. วีระพงษ์ สรวงศิริธนกุล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ข้ามมาเป็น (ผบ.ศตก.)พล.ต. ธนินทร์ พู่ทองค า ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น เจ้ากรมยุทธบริการทหาร พล.ต.พงศ์เทพ แก้วไชโย รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ที่น่าสนใจคือ มีชื่อของ พ.อ. โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์  ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (ฉก.ทม.รอ.) หรือ ทหารคอแดง คนแรกที่มาตำรงตำแหน่ง ผู้บัญชากาโรงเรียนเตรียมทหาร 

“บิ๊กต่อ”ขึ้น5เสือจ่อผบ.ทบ.ต่อ”บิ๊กบี้

ทางด้านกองทัพบก พล.อ.อภินันท์ คำเพราะ(ตท.22.) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รอง ผบ.ทบ. ,พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ (ตท.23) มทภ.1 ทหารเสือราชินี น้องรัก พล.อ.ประยุทธ์ เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ ซึ่งถูกมองว่าจะได้ขึ้นเป็น ผบ.ทบ.ต่อจาก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2566  ส่วน พล.ท.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง (ตท.24) ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(นสศ.)  เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ(ตท.22)  รองเสธนาธิการทหารบก เป็น เสธ ทบ. ขณะที่  ‘บิ๊กอ๊อฟ’ พล.ท.ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ตท.24) รองเสธ.ทบ. ที่พลาดหวังจากเก้าอี้แม่ทัพภาคที่1 และ 5 เสือ ทบ.เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา (อัตราพลเอก)

ขณะที่การปรับย้ายในกองทัพภาคที่  "บิ๊กโต"พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง (ตท.23) แม่ทัพน้อยที่ 1 (มทน.1) ได้ขึ้นเป็น มทภ. 1 ตามคาด  พล.ต.สวราชย์ แสงผล รอง มทภ. 2  เป็น มทภ.2 พล.ต. กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองมทภ. 2 เป็น มทน. 2 พล.ต. ธิรา แดหวา รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 4  พล.ต. ณัฐวุฒิ นาคะนคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

จับตา “ตท.28”- “ตท.-จปร.”คอแดงเข้าคุม

ที่น่าจับตามองคือการปรับย้ายในส่วนของกองทัพบก โดยมีชื่อของ พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ(ตท.24) รองมทภ. 1 เป็น มทน. 1 พล.ต. พนา แคล้วปลอดทุกข์ (ตท.26) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11  เป็น รองแม่ทัพภาคที่1   พ.อ.วรยส เหลืองสุวรรณ (ตท.28)  เป็น รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1  รักษาพระองค์ (รองผบ.พล.1รอ.) เป็น ผบ.พล.1รอ.  พล.ต. ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล (ตท.27) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11(ผบ.มทบ.11) เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11(ผบ.พล.ร.11) คุมกรมสไตรเกอร์ พ.อ.อาจิณ ปัทมจิตร ขึ้นเป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ (ตท.28)รอง ผบ.พล.ร.11 เป็น ผบ.มทบ.11 

พล.ต. นิรันดร ศรีคชา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก  พล.ต. วสุ เจียมสุข รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รองผบ.นรด. เป็น ผบ.นรด.) พ.อ.ณรงค์ สวนแก้ว เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พ.อ. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4    พ.อ. วรเดช เดชรักษา เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 พ.อ. วีระยุทธ รักศิลป์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พ.อ. เฉลิมพร ขาเขียว เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15  พ.อ. พรชัย มาหลิน เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3

ที่น่าสนใจคือ ในภาพรวมของหน่วยการศึกษาระดับโรงเรียนได้มีการปรับทหารของหน่วย ทม.รอ.เข้ามาเป็นผู้บังคับหน่วยทั้งหมด นอกจากที่กองบัญชาการกองทัพไทยในตำแหน่ งผบ.รร.เตรียมทหารแล้ว ในส่วนของ พล.ต. ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รองผบ.จปร.) ขยับเป็น ผบ.จปร. พล.ต.อุดม แก้วมหา ( ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2 รักษาพระองค์(ผบ.พล.ม.2 รอ.) เป็น รอง ผบ.จปร. ซึ่งทั้งคู่ต่างเป็นทหารคอแดง

สำหรับตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลฯ ประกอบด้วย พ.อ.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าพ.อ.นพสิทธิ์ คงชินศาสตร์ธิติ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ  พ.อ.นิพัฒน์ เล็กฉลาด เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร 

พล.ต.บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต. สมบัติ จินดาศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2  พล.ต.อำนาจ ศรีมาก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต. ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต. อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4 

“บิ๊กเฒ่า”ผบ.ทร.-“บิ๊กป้อง”ผบ.ทอ. ปีเดียว

กองทัพเรือ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย (ตท. 20) รองปลัด กห.  เป็น ผบ.ทร. พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ (ตท.21)เสธ ทร. เป็น รอง ผบ.ทร. ,พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ (ตท.22) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทร. กองทัพอากาศ  พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ (ตท.21) ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น ผบ.ทอ.  ,พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสธ ทอ. เป็น รอง ผบ.ทอ พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา (ตท.23) เสธ ทอ. เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ. ,พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ. พล.อ.ท.พันธ์ภักดี พัฒนกุล รองเสธ ทอ. เป็น เสธ ทอ.
อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษา


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"