ราชกิจจาฯเผยแพร่พระบรมราชโองการพระราชทานยศชั้นนายพล563ราย


เพิ่มเพื่อน    

 

15 ก.ย.2564 – เมื่อช่วงค่ำวันที่ 14 ก.ย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 563 ราย โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลวาระ ตุลาคม 2564 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้ 1.พลโท ธนภัทร ณิยกูล เป็น พลเอก 2.พลโท นุชิต ศรีบุญส่ง เป็น พลเอก 3.พลโท จิรวิทย์ เดชจรัสศรี เป็น พลเอก 4.พลโท อดินันท์ ไชยฤกษ์ เป็น พลเอก และ 5. พลโท ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา เป็น พลเอก เป็นต้น

อ่านรายชื่อได้ที่นี่


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"