ทช.ลุยสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อยหนุนท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี


เพิ่มเพื่อน    

20 ก.ย.2564 รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่าได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ตำบลท่าเสา,วังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เชื่อมต่อระบบโครงข่ายทางและสะพานระหว่างตำบล อำเภอให้มีความต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการคมนาคมทางบก ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณบ้านช่องแคบ หมู่ 1 ตำบลท่าเสา และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่บริเวณบ้านเขาช้าง หมู่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 325 เมตร กว้าง 8 เมตร มีทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อเชื่อมทั้งสองฝั่ง ความยาวรวม 2,250 เมตร

 ปัจจุบันได้เริ่มทั้งนี้ได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2566 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 99.140 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 

นอกจากจะช่วยพัฒนาโครงข่ายสะพานในเขตชุมชน เชื่อมการเดินทางของทั้ง 2 ตำบลแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ทช.ได้ร่วมประชุมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอแนวทางในการดำเนินโครงการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และในอนาคตจะมีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้การดําเนินโครงการฯ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดต่อไป
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"