เหนือกว่าโควิดคือคน


เพิ่มเพื่อน    

ไม่ง่ายเลยนะ
    กับการบริหารจัดการความคิดของประชาชน 
    โดยเฉพาะเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ 
    ไปทางไหนก็มีเสียงด่า เสียงโต้แย้ง 
    แต่นี่คือสังคมประชาธิปไตย 
    กระแสด้อยค่าวัคซีนซิโนแวค ดูจะซาๆ ลง ก็คงจะมาจากหลายสาเหตุ 
    หลักๆ น่าจะเพราะ ดารา นักร้อง เลิกแสดงความเห็น เกรงกลัวจีนแบนผลงาน ทำให้กระแสในโซเชียลแผ่วลงทันตา
    เห็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสูตรไขว้ "วัคซีนซิโนแวค เข็มที่ ๑ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่  ๒" สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป และผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรคเสี่ยง มีประชาชนให้ความสนใจกันเยอะ แสดงว่า มีความเข้าใจวัคซีนสูตรไขว้กันเยอะพอควรแล้ว 
    ซิโนแวค ไม่ใช่วัคซีนเทพ แต่หากนำมาฉีดไขว้ แอสตร้าเซนเนก้า ใน ๓-๔ สัปดาห์ ภูมิขึ้นสูงพอๆ กับฉีด แอสตร้าเซนเนก้า ๒ เข็ม แต่ แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม ๑ กับ เข็ม ๒ เดิมทีต้องห่างกัน ๑๖ สัปดาห์ แต่กระทรวงสาธารณสุขปรับเหลือ ๘ สัปดาห์ เพื่อรับมือเดลตาเป็นการเฉพาะ
    ฉะนั้นฉีดสูตรไขว้จึงใช้ระยะเวลากระตุ้นภูมิคุ้มกันที่สั้นกว่า     
    แต่ขณะนี้เริ่มมีประเด็นใหม่ขึ้นมา
    รัฐบาลประกาศเริ่มฉีดวัคซีนให้กลุ่มเด็กอายุ ๑๒-๑๗ ปี ในเดือนตุลาคม
    เป็นวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ 
    กระทรวงสาธารณสุขวางแผนฉีดทั่วประเทศ ๔.๘ ล้านคน
    พอจะเริ่มลงมือข้อถกเถียงก็มา 
    และแน่นอน...ความเห็นในโซเชียลแตกเป็นหลายกลุ่ม 
    ต้องเข้าใจก่อนว่า กลุ่มเด็ก คนรุ่นใหม่ ปฏิเสธ ซิโนแวค อย่างแข็งขัน แต่อยากได้ ไฟเซอร์ มาตั้งแต่แรก  
    แต่จากโพสต์ในทวิตเตอร์ของ หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล  (หม่อมปลื้ม) ที่ระบุถึงความเสี่ยงการฉีดวัคซีน mRNA ในเด็กว่ามีอันตราย
    “วัคซีนเสี่ยงมากกว่าติดสำหรับเด็กผู้ชายที่ร่างกายแข็งแรงปกติ”
    “ถ้าฉีดไฟเซอร์เข็ม ๒ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ๑ ใน ๒๖,๐๐๐ ถ้าอายุ  ๑๘-๒๖ ปี (๓๗.๔ ต่อล้าน) 
    ถ้าเข็มสอง Moderna ยิ่งกว่าไฟเซอร์อีก ทำ Myocarditis วัย  ๑๘-๒๔ ผู้ชาย ๑ ใน ๓,๘๐๐/๒๖๓.๒ ต่อล้าน ผลข้างเคียงจาก mRNA  คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในผู้ชาย ๑๖-๒๕ ปี”
    “สรุปคือ ถ้าอายุต่ำกว่า ๒๕ ปีลงมาและเป็นเพศชาย อย่าฉีดวัคซีน  mRNA ทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นา ๒ เข็ม ที่รายงานคือผลจากงานวิจัยที่แคนาดา มีความน่าเชื่อถือสูงและมาจากตัวเลขในโลกจริงคือมาจากผู้ฉีดจริง”
    “ถ้าฉีดแค่เข็มเดียวความเสี่ยงจะลดลงทันทีและลดลงมาในระดับที่พอรับความเสี่ยงได้คือ ๗ ใน ๑ ล้าน 
    ส่วนกลุ่มเสี่ยงโรค ๗ อย่างยังไงควรฉีด สธ.และ ศธ.ต้องถอยนะครับ ไม่งั้นงานนี้คุณดันให้เด็กฉีดทั้งๆ ที่โควิดไม่อันตรายเลยต่อเขา”
    สรุปคือ วัคซีนเทพมีอันตรายต่อเด็ก อย่าฉีด!
    ความกลัวเกิดขึ้นอีกแล้ว 
    และความกลัวที่ว่านี้เคยเกิดที่สิงคโปร์มาก่อน 
    นำไปสู่กระแสคนสิงคโปร์เรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนเชื้อตายฉีดให้ประชาชนแทนวัคซีน mRNA ซึ่งสิงคโปร์ใช้ ไฟเซอร์ 
    รัฐบาลสิงคโปร์ต้องอธิบายกันยกใหญ่ ว่า ประโยชน์ของวัคซีนโควิดที่ใช้เทคโนโลยี mRNA ยังมีมากกว่าความเสี่ยงจากการฉีดวัคซีน 
    แต่ก็ยอมรับถึงความเป็นไปได้ ในการฉีดวัคซีนชนิด mRNA แบบสองโดส อาจก่อความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย ที่จะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบในกลุ่มวัยรุ่นชาย
    ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังอาการหลังจากได้รับวัคซีนในอเมริกา พบภาวะนี้หลังจากฉีดวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งอเมริกาใช้ ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา โดยมักพบหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ภายใน ๑ สัปดาห์ 
    มักพบในวัยรุ่นและผู้ใหญ่อายุน้อย (๑๒-๓๐ ปี) และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ความเสี่ยงของภาวะนี้ต่อการฉีดวัคซีน ๑ ล้านโดส (เข็มที่ ๒) จึงแตกต่างกันขึ้นกับเพศและอายุดังนี้
    ผู้ชายอายุ ๑๒-๒๙ ปี พบ ๔๐.๖ ราย
    ผู้ชายอายุมากกว่า ๓๐ ปี พบ ๒.๔ ราย
    ผู้หญิงอายุ ๑๒-๒๙ ปี พบ ๔.๒ ราย
    ผู้หญิงอายุมากกว่า ๓๐ ปี พบ ๑.๐ ราย
    ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐฯ (CDC) ประเมินประโยชน์-ความเสี่ยงของวัคซีนไฟเซอร์ แยกตามอายุและเพศในผู้ที่มีอายุระหว่าง  ๑๖-๒๙ ปี 
    โดยประโยชน์ คือจำนวนผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลหรือในห้อง  ICU ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ไฟเซอร์ ตลอดเดือนสิงหาคม เปรียบเทียบกับความเสี่ยง คือจำนวนผู้มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบต่อการได้รับวัคซีนโดสที่ ๒ ทุกๆ ๑ ล้านโดส
    แต่การฉีดวัคซีนยังมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงในทุกช่วงอายุ  คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสหรัฐฯ (ACIP)  จึงยังคงแนะนำให้ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์เดิม 
    ไทยฉีดวัคซีน mRNA ตามหลัง อเมริกา สิงคโปร์ มีข้อดีคือ เราได้ศึกษาจากเขา 
    อย่าลืมนะครับวัคซีนทุกยี่ห้อทุกแพลตฟอร์มล้วนเป็นวัคซีนฉุกเฉิน  จึงไม่มีเวลามาวิจัยเรื่องผลกระทบที่ตามมาก่อนนำมาฉีดให้ประชาชน 
    ข้อดีของการฉีดหลังคือ เหมือนเราได้เห็นผลวิจัยถึงผลกระทบ โดยไม่ต้องใช้ประชาชนของตนเองเป็นหนูลองยา
    โพสต์ของหมอยง ภู่วรวรรณ ก็น่าจะเป็นคำตอบสำหรับการฉีดวัคซีนในเด็กไทย 
    "โรคโควิด ๑๙ ในเด็ก อายุ ๑๒-๑๗ ปี จะมีอาการไม่มาก หรือเสียชีวิตน้อยมาก จากการศึกษาในอเมริกาช่วงการระบาด ๑๒๐ วัน เด็กวัยรุ่น ๑ ล้านคน ผู้ชายเสียชีวิต ๒ คน ถ้าเป็นผู้หญิงเสียชีวิต ๑ คน
    การติดเชื้อในเด็กส่วนมากจะรับเชื้อมาจากผู้ใหญ่ เช่นผู้ปกครอง  ครอบครัว ครูและบุคลากรในโรงเรียน เมื่อเด็กมารวมกันเป็นกลุ่ม จะเป็นต้นเหตุของการระบาดได้ การให้วัคซีนในผู้ใหญ่จึงมีความสำคัญในการป้องกันเด็ก และการให้วัคซีนในเด็กจะต้องมีความปลอดภัยสูง วัคซีน  mRNA อาการข้างเคียงที่สำคัญคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อายุน้อยพบมากกว่าผู้ที่สูงอายุ เพศชายพบมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่พบในเข็มที่ ๒ มากกว่าเข็มแรก ประเทศอังกฤษ สวีเดน และฮ่องกง ให้ฉีดเพียงเข็มเดียว
    การฉีดเข็มเดียวภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นไม่เพียงพอ เมื่อมีวัคซีน  mRNA กระทรวงสาธารณสุข ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการวัคซีน  mRNA มีอยู่ข้อหนึ่งว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดใดมาก็ตาม สามารถฉีดวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๒ โดยกำหนดระยะห่างตามวัคซีนเข็มแรก บุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนเชื้อตาย sinovac หรือ Sinopharm  แล้วฉีด Pfizer เข็มที่ ๒ น่าจะได้มีการรวบรวมอาการข้างเคียง
    ทางศูนย์ก็ยินดีที่จะตรวจภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ในเด็กวัยรุ่น ในการให้วัคซีน mRNA เพียงเข็มเดียว เพื่อลดการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ"
    ฉะนั้นสิ่งที่ต่างออกไปจากสิงคโปร์ อเมริกาคือ เราจะฉีด mRNA ให้เด็กเพียงเข็มเดียว เอาอย่าง อังกฤษ สวีเดน และฮ่องกง ที่มีความปลอดภัยกว่า 
    ครับ...วัคซีนโควิด-๑๙ เป็นของใหม่ 
    ฉีดไปเรียนรู้ไป 
    แค่ไม่ด้อยค่า ไม่สร้างความตื่นตระหนก มองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
    เราจะจบเรื่องนี้ได้เร็วขึ้น.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"