สำนักงานกำลังพล สั่งเตรียมข้อมูลบัญชีแต่งตั้งตำรวจระดับ สว.-รองผบก. วาระปี 64


เพิ่มเพื่อน    

พล.ต.ท.กฤษณะ ทรัพย์เดช

22 ก.ย.64 - ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล มีหนังสือบันทึกข้อความที่ 0009.231/6450 ลงวันที่ 22 ก.ย. เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง จัดเตรียมข้อมูลข้าราชการตำรวจ ใจความว่า ตร. มีบันทึกสั่งการ ลง 16 ก.ย.64 มอบหมายให้ สกพ. แจ้งให้หน่วยปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง รอง ผบก. ให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลให้ตร. (ผ่าน สกพ.) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดังนี้

1.ข้อมูลตำแหน่งทั่วไปและตำแหน่งเฉพาะทางในระดับ สว. ถึง รอง ผบก. รวมถึงตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองที่มีการกำหนดกรอบตำแหน่ง โดยจัดกลุ่มตามลักษณะงานหรือลักษณะหน้าที่ที่ว่าง ณ วันที่ 1 ต.ค.64

2.ข้อมูลการกันตำแหน่งสำหรับรองรับข้าราชการตำรวจที่ ตร. รับโอนมา หรือได้มีการบรรจุและแต่งตั้ง หรือการบรรจุกลับเข้ารับราชการ หรือกรณีอื่นๆ

3.ข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบถ้วนเลื่อนดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ถึงระดับ รอง ผบก. ในสังกัด ที่ต้องหาหรือถูกฟ้อง คดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง หรือถูกดำเนินการทางวินัย หรือถูกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิด

4.ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีการฝ้าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสข. ที่ 22/2558 ลง 22 ก.ค.58 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ

5.ข้อมูลลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในวาระประจำปี 2564

6.ตรวจสอบความถูกต้องของทำเนียบข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง รอง ผบก. หากมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขให้จัดทำบัญชีสรุปรายการตามรูปแบบที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลตามข้อ 1 ถึง 6 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยัง ตร.(ผ่าน สกพ.) ภายใน 30 ก.ย.64 หากมีข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้ส่งข้อมูลแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบโดยด่วน


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"