ขนส่งฯ เปิดตัวเลขยอดจ่ายภาษีรถ เขตกรุงเทพเดือน ส.ค. พุ่ง 4.8 แสนคัน


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.ย.2564-นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ได้เก็บสถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปี ในเขตกรุงเทพฯ เมื่อเดือน ส.ค.64 พบว่ามีผู้ใช้บริการชำระภาษีทั้งสิ้น 485,007 คัน ซึ่งมีแนวโน้มที่เจ้าของรถจะใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax มีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นถึง 9,887 คัน เนื่องจากเป็นช่องทางให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้

นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รองลงมาเป็นการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) มีผู้ใช้บริการ 90,484 คัน นอกจากนี้ได้ให้บริการชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จำนวน 290,851 คัน การให้บริการชำระภาษีผ่านทางเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th มีผู้ใช้บริการ 75,267 คัน การให้บริการชำระภาษีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) มีผู้ใช้บริการ 1,269 คัน และบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีผู้ใช้บริการ 14,995 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ 902 คัน ผ่านแอพฯ mPAY และ Truemoney Wallet 1,352 คัน

ทั้งนี้จากสถิติการชำระภาษีรถประจำปีที่ผ่านมา เจ้าของรถนิยมใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาช่องทางชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ให้รองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (จยย.) ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ทุกอายุการใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อยู่ที่ไหนก็ชำระภาษีได้ โดยรถที่ค้างชำระภาษีเกินกว่า 1 ปี หรือรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อนดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์

สำหรับรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีดำเนินการได้ทันที ได้ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th หรือแอพ DLT Vehicle Tax รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน สำหรับช่องทางชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอพ DLT Vehicle Tax เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว 

ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี สามารถเลือกให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ที่ติดตั้ง ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 เพื่อรับเครื่องหมายการเสียภาษีได้ทันที ส่วนรถจักรยานยนต์ รถที่ติดตั้งแก๊ส และรถที่ค้างชำระภาษีรถเกิน 3 ปี ที่ขณะนี้ยังไม่สามารถชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"