พาณิชย์เผยบริษัทตั้งใหม่เดือนส.ค.64 ลด 2%


เพิ่มเพื่อน    

27 ก.ย. 2564 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เดือนส.ค.2564 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,553 ราย เทียบกับก.ค.2564 ลดลง 2% และเทียบกับส.ค.2563 เพิ่มขึ้น 0.3% มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 11,833.29 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง คนโดยสาร ที่ติดอันดับ 3 ต่อเนื่องมาแล้ว 4 เดือนติดต่อกัน ตามการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าออนไลน์          

ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 1,176 ราย เทียบกับก.ค.2564 เพิ่ม 3% และเทียบกับส.ค.2563 ลดลง 12% มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 4,832.30 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการ

สำหรับยอดรวมธุรกิจตั้งใหม่ในช่วง 8 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ส.ค.) มีจำนวน 52,236 ราย เพิ่มขึ้น 17% ทุนจดทะเบียน 158,584.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% ส่วนธุรกิจเลิกกิจการ 7,246 ราย ลดลง 18% ทุนจดทะเบียน 39,443.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.04%

นายทศพลกล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ในเดือนส.ค.2564 ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนก.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังเข้มข้นต่อเนื่อง และยังมีการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น การงดรับประทานอาหารในร้านอาหาร และมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ส.ค.2564 ส่งผลให้การจดทะเบียนตั้งใหม่ชะลอตัวลง

ทั้งนี้ การลดลงของการจดตั้งบริษัทใหม่ ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย ในเดือนส.ค.2564 ซึ่งอยู่ที่ 40 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าถึง 4% เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบธุรกิจที่มีการชะลอตัว เพื่อติดตามสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม จากการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2564 และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนในประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และวัคซีนมีเพียงพอ จะเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นที่ดีในช่วงครึ่งปีหลัง รวมทั้งการฟื้นตัวของการส่งออก และมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะเป็นปัจจัยเสริมช่วยให้ความเชื่อมั่นในการจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน มีธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 ส.ค.2564) จำนวน 807,531 ราย  มูลค่าทุน 19.31 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 197,063 ราย คิดเป็น 24.40% บริษัทจำกัด จำนวน 609,161 ราย คิดเป็น 75.43% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,307 ราย คิดเป็น 0.16% ตามลำดับ


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"