ศบค. เห็นชอบซื้อแอสตราฯ-ไฟเซอร์ ราคาถูกจากยุโรป ตั้งเป้าเดือน ต.ค. ฉีดให้ได้ร้อยละ 50 ทุกจว.


เพิ่มเพื่อน    

27 ก.ย.64 - เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงตอนหนึ่งว่า สำหรับแผนการให้บริการและการบริหารจัดการวัคซีน ในที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แนะนำว่าการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แบบสูตรไขว้ อาจใช้หลักการเดียวกับวัคซีนซิโนแวค เนื่องจากต้องรอข้อมูลจากผลวิจัยเพิ่มเติม โดยใช้สูตร ดังนี้ ซิโนฟาร์ม -ไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็ม 3 สัปดาห์, ซิโนฟาร์ม – แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์, ซิโนฟาร์ม - ซิโนฟาร์ม และกระตุ้นด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็ม 2, ซิโนฟาร์ม -ซิโนฟาร์ม กระตุ้นด้วยไฟเซอร์ ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็ม 2 ดังนั้น การฉีดซิโนฟาร์มแบบสูตรไขว้ จึงยังไม่กำหนดเป็นสูตรหลักของประเทศ การใช้สูตรนี้จึงเป็นไปตามเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนอนุญาตการใช้วัคซีนโดยองค์การอาหารและยา (อย.) และตามความสมัครใจของผู้รับวัคซีน และดุลยพินิจของผู้ให้บริการ 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังพูดถึงแผนการจัดหาวัคซีน ที่ภายในปี 64 จะมีการจัดหาได้ 178.2 ล้านโดส โดยในเดือน ก.ย.รับเข้ามาแล้วทั้งซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์ ทั้งหมด 16.3 ล้านโดส และเตรียมรับของซิโนฟาร์มอีก 10 ล้านโดส เดือน ต.ค.จะเข้ามาอีกทั้งหมด 24 ล้านโดส และซิโนฟาร์มอีก 6 ล้านโดส เดือน พ.ย.เข้ามาอีก 23 ล้านโดส และซิโนฟาร์มอีก 6 ล้านโดส และเดือน ธ.ค.เข้ามาอีก 24 ล้านโดส ซิโนฟาร์มอีก 12.5 ล้านโดส  และโมเดอร์นา อีก 2 ล้านโดส รวมวัคซีนที่จะเข้ามาตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค.ทั้งหมด 50 ล้านโดส และเมื่อรวมกับที่เข้ามาก่อนหน้านี้ 126.2  ล้านโดส ก็จะเป็น 178.2 ล้านโดส ตามแผนที่วางไว้  

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอว่า ประเทศในสหภาพยุโรป พร้อมขายต่อวัคซีนให้ในราคาถูกที่ต่ำกว่าตลาด คือ ประเทศสเปน ขายแอสตร้าเซนเนก้า 165,000 โดส ในราคาโดสละ 2.9 ยูโร และไฟเซอร์ 2,788,110 ล้านโดส ราคาโดสละ 15.5ยูโร ประเทศฮังการี ขายแอสตร้าเซนเนก้า 4 แสนโดส ราคาโดสละ 1.78 ยูโร โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร่วมด้วยคือ ค่าบรรจุภัณฑ์ และที่ควบคุมอุณหภูมิ ค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากรขาออก- ขาเข้า ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าประกันความเสียหาย  

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า เป้าหมายและแผนการจัดสรรวัคซีนในปี 64 โดยในเดือน ต.ค. ตั้งเป้าฉีดให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมด รวมชาวต่างประเทศในประเทศไทย อย่างน้อยร้อยละ 50 ทุกจังหวัด และอย่างน้อย 1 อำเภอ ครอบคลุมร้อยละ 70 เดือน พ.ย.ครอบคลุมผู้ได้รับเข็ม 1 อย่างน้อยละ 70 รวมถึงกลุ่มอายุ 12-17 ปี และเดือน ธ.ค.ครอบคลุมผู้ได้รับเข็ม 1 และเข็ม 2 อย่างน้อยร้อยละ 80 และ 70 ตามลำดับ 


"เสาร์-อาทิตย์" ทุกคนก็อยากสบายๆ อะไรที่หนักกระบาล ถ้าไม่จำเป็น ไม่มีใครอยากนำมายัดหัว

วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?
ตูน-ก้อย"เด็กแนว"ไหน?