ไฟเขียวตำรวจลาออก975นาย’นายพล’ถอดเครื่องแบบ5ราย


เพิ่มเพื่อน    

30 ก.ย.64-พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผบ.ตร. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 484/2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ระบุว่า ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 22(ปีงบประมาณ พ.ศ,2565)

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) มาตรา 74 และมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 385/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 จึงอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ยศ พล.ต.ท.- ด.ต.ทั้งสิ้น 975 นาย โดยมีระดับนายพล ยศ พล.ต.ท.-พล.ต.ต.จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย พล.ต.ท.ศรายุทธ พูลธัญญะ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.,พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พล.ต.ต.หญิงวนิดา  หาญบุญเศรษฐ ผบก.ประจำ บช.ปส., พล.ต.ต.บุญเลิศ ว่องวัจนะ ผบก.สสท. และพล.ต.ต.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย ผบก.อก.บช.ศ.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"