'ตรีนุช' ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา จ.สระแก้วเผยเตรียมประสาน สธ.จัดชุดตรวจ ATK คัดกรองนักเรียนทุกสองสัปดาห์


เพิ่มเพื่อน    

 

7ต.ค.64- ที่จังหวัดสระแก้ว - นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่จ.สระแก้ว โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังบูรพา และเปิดงานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษากศน.ตามวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมถึงเปิดกิจกรรมศักยภาพครูและผู้เรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

โดยนางสาวตรีนุช กล่าวว่า สำนักงาน กศน.สระแก้วถือเป็นต้นแบบของการส่งเสริมผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยโคกหนองนาโมเดลเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะมีการส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เข้ารับบริการของกศน. ดังนั้นตนจึงอยากให้มีโมเดลลักษณะนี้ขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้หน่วยงานกศน.มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างความเสมอภาคในทุกพื้นที่ ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบ ActiveLearning นั้น เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะเรื่องนี้จะสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนั้น ศธ.จึงต้องการที่จะแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอนว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการดังกล่าวมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง สำหรับประเด็นร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..นั้นไม่ต้องกังวล โดยการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยหน้าเดือนพฤศจิกายนนี้ ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวผ่านแน่นอน เพราะเป็นกฎหมายสำคัญ รวมถึงร่างพ.ร.บ.การเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ....ด้วย

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนยังมาตรวจเรื่องการฉีดวัคซีนของนักเรียนในพื้นที่จ.สระแก้วด้วย ว่า มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤศจิกายนนี้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง ซึ่งขณะนี้เรามีวัคซีนเพียงพออย่างแน่นอน โดยภายในเดือนตุลาคมนี้วัคซีน Pfizer จะมาอีก 8 ล้านโดส นอกจากนี้ในส่วนของการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนนั้น ศธ.ได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดชุดตรวจ ATK ตรวจคัดกรองนักเรียนทุกสองสัปดาห์ด้วย ทั้งนี้เด็กนักเรียนที่ไม่สงค์ฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องกังวลสามารถมาเรียนได้ตามปกติ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อเปิดเรียนแล้วจะต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
...


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"