ป.ป.ช. เปิดเซฟ 'จตุพร'นั่ง 8 บอร์ด อู้ฟู่ 101 ล้าน สะสมพระเครื่อง กว่า 400 องค์


เพิ่มเพื่อน    

8 ต.ค. 64 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ในรายของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรณียื่นทุก 3 ปี ตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, คณะกรรมมาการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

โดยนายจตุพร แจ้งว่า ตนเอง และนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 101,445,704 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายจตุพร 58,801,631 บาท เป็นทรัพย์สินของนางจันทิรา 42,644,073 บาท และมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 591,960 บาท  

สำหรับทรัพย์สินของนายจตุพร และนางจันทิรา ประกอบด้วย เงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 25,088,597 บาท เงินลงทุน 8,718,900 บาท ที่ดิน 11,305,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 25,100,000 บาท ยานพาหนะ 6,807,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,361,205 บาท ทรัพย์สินอื่น  20,565,000 บาท

ในส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่นายจตุพรแจ้ง มีจำนวน 5 หลัง อาทิ บ้านที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บ้านที่แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กทม. บ้านที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ห้องชุดที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. และห้องชุดที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ยานพาหนะประกอบด้วยรถยนต์จำนวน 4 คัน

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่น ที่น่าสนใจประกอบด้วย พระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 หน้าตัก 20 นิ้ว พระรอด พระขุนแผน พระพุทธรูปบูชา พระเครื่องทองคำ และเหรียญทองคำต่างๆ ทองรูปพรรณ แหวน แหวนเพชร รวม 15 วง ต่างหูเพชร  ปืน 3 กระบอก ได้แก่ ออโตเมติกขนาด 9 มม., รีวอลเวอร์ .38, ลูกกรด ขนาด .22 แหวนบุษราคัมล้อมเพชร เครื่องประดับอื่นๆ ทั้งนี้ มีพระเครื่องทองคำ พระเครื่อง เหรียญทองคำและเหรียญต่างๆ รวม 413 องค์ ปากกา 13 ด้าม นาฬิกายี่ห้อหรูทั้งของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีรวม 37 เรือน กระเป๋ายี่ห้อหรู 10 ใบ นอกจากนี้ ยังมีรายการนาฬิกาและเครื่องประดับอื่นๆ ของคู่สมรสอีกที่ไม่ได้แสดงจำนวนแต่ระบุมูลค่า 300,000 บาท.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"