‘ไพบูลย์’ แย้มร่างกม.ลูกเลือกตั้ง แก้4ประเด็น ลอก โมเดลสมัยอภิสิทธิ์ ไม่มีสส.ปัดเศษ


เพิ่มเพื่อน    

10 ต.ค. 2564 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในประเด็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูก ทั้งตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และพรรคการเมือง ว่า ร่างเสร็จแล้วรอนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครัฐบาล (วิปรัฐบาล) หารือกับวิป 3 ฝ่ายก่อน เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุมร่วมรัฐสภา ในการเสนอแก้ไขกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับนั้นอย่างไร ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการภายในครบ ต้องรอให้นายวิรัชไปคุยกับวิปทั้ง 3 ฝ่ายก่อน

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการแก้ประเด็นใดบ้าง นายไพบูลย์ กล่าวว่า มีเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 บัตร จะแก้ไปตามรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ ในมาตรา91วิธีคำนวนส.ส.บัญชี รายชื่อก็ใช้ ถ้อยคำมาจากรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปี 2554 สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ก็แก้ไข โดยใช้ถ้อยคำ คือ ใช้คะแนนรวมให้เป็นสัดส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับคะแนนของทั้งประเทศ ซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญปี 2554 และในกฎหมายลูกก็เขียนตามรัฐธรรมนูญ ในการนับคะแนนก็นับโดยที่นับคะแนนรวมทั้งประเทศเมื่อเสร็จก็นำมาหารด้วยจำนวนส.ส.  

โดยในปี 2564 การแก้ไขมาตรา83 มีส.ส.100 คนจะนำ ส.ส.100คนมาหารจากคะแนนรวมทั้งประเทศ และจะได้คะแนนที่ส.ส.พึงมีต่อ1คน สมมุติ หารคะแนนที่ประชาชน มาออกเสียง32ล้านใบก็จะนำมาหาร100 จะเท่ากับ 320,000 คน และนำคะแนนนี้ไปหารคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้ ถ้าหารแล้วได้คะแนนออกมาจะดูให้ได้จำนวนเต็ม คือ 1 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป พรรคใดที่ได้ตั้งแต่ 320,000ขึ้น ไป จะได้ส.ส.ตามจำนวนเต็มก่อน ส่วนเศษยังไม่พูดถึง เมื่อแบ่งช่วงแรกไปแล้วพรรคการเมืองต่างๆได้รับการจัดสรรส.ส.พึงมีไปแล้วเหลือส.ส.ที่อาจจะไม่ครบ100 อย่างแบ่งไปแล้วได้ 97 คน ถือว่าเหลือส.ส.3 คน จะมาดูว่าพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเต็มหรือได้1เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป มีพรรคการเมืองใดได้เศษมากที่สุด พรรคการเมืองนั้นก็จะได้ส.ส.เพิ่มอีกคน  

"นี่เป็นแนวของพ.บ.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี 2554 ซึ่งในร่างของพรรคพปชร.ก็ร่างมาในแนวนี้ ดังนั้น จะไม่มีส.ส.ที่พรรคได้คะแนนไม่ถึง320,000 คน การได้ส.ส. จะต้องได้คะแนนเต็มและพรรคที่ได้คะแนนเต็มเท่านั้น ถึงจะได้เศษ จะไม่มีส.ส.พรรคปัดเศษ เพราะจะต้องได้คะแนนเต็มก่อนเศษที่เหลือถึงค่อยมาแบ่งกัน เนื่องจากรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนี้ กฎหมายเลือกตั้งปี2554 เขียนอย่างนี้ ดังนั้นรัฐธรรมนูญ2564 จะเขียนแบบเดียวกัน แก้ไข คงเหมือนกัน ต้องไปแนวทางแบบนี้"

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ส่วนที่บอกว่าจะเสนอมาให้แก้แบบสัดส่วนอะไรต่างๆเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพราะถ้าทำไปจะขัดรัฐธรรมนูญ ดังนั้น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะมาในแนวนี้คือ แก้ไข 4 เรื่อง 1.จำนวนส.ส.เขต 350 คนให้เป็น 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อจาก 150 คนเป็น 100 คน 2.การแก้ไขให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บัตรใบหนึ่งคือการเลือกส.ส.เขต ส่วนอีกใบเป็นการเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.แก้ไขวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเนื่องจากเป็นบัตร 2 ใบ คะแนนบัญชีรายชื่อต้องเป็นสัดส่วนโดยตรงกับคะแนนรวมของทั้งประเทศดังนั้น จะไปทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้ จึงต้องมาแนวนี้ดังที่กล่าวไป ข้างต้น และ4.ในการเลือกตั้งส.ส.เขตกับบัญชีรายชื่อจะแก้ไขให้ใช้เบอร์เดียวกันทั้งหมดโดยใช้เบอร์ของบัญชีรายชื่อเป็นเบอร์พรรค ซึ่งจะเหมือนกับปี2554 ที่ใช้เบอร์เดียวทั้งประเทศ ทั้งนี้การแก้ไขนั้นเตรียมไว้หมดแล้ว พร้อมที่จะยื่นให้กับประธานรัฐสภา แต่ต้องรอรัฐธรรมนูญโปรดเกล้าก่อน เมื่อโปรดเกล้าแล้วไม่เกิน 2-3 วันก็จะยื่น. 

 

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"